Mondaq Europe - Turkey: Tax
Moroglu Arseven
As per article 19 of the Law Number 7186 Amending Income Tax Law and Certain Other Laws, the provisional article 12 has been incorporated into the Corporate Tax Law numbered 5520.
Moroglu Arseven
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("Torba Kanun") madde 19 ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na geçici madde 12 ("Geçici Madde 12") eklendi.
Esin Attorney Partnership
The Law on the Amendment to the Income Tax Law and Certain Laws entered into force upon its publication on the Official Gazette No. 30836 dated July 19, 2019.
Moroglu Arseven
The rate of the respective default interest, which was 2%, was re-determined as 2,5%, is effective from 1 July 2019.
Moroglu Arseven
Amme Alacakları için Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2,5 Olarak Yeniden Belirlendi.
Nazali
Vergi planlaması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve bu yollarla elde edilebilecek avantajlar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.
Esin Attorney Partnership
29 Haziran 2019 tarih ve 30816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinde düzenlenen gecikme zammı oranı yeniden belirlenmiştir.
Esin Attorney Partnership
The Presidential Decree No. 1266, published in the Official Gazette dated June 29, 2019 and No. 30816, redetermined the delay interest rate within the scope of Article 51 of the Law No. 6183 on the Collection Procedure of Public Receivables.
Nazali
Mükellefler yapmış oldukları faaliyetin bir gereği olarak belirli amaçların yerine getirilmesi amacıyla defter tutmakla yükümlüdürler.
Nazali
Dijital hizmetlerde vergileme konusu son birkaç yıldır OECD'nin ve Avrupa Komisyonu'nun ajandasında yer alan ancak uluslararası alanda üzerinde henüz mutabakata varılamayan bir problemdir.
Bener Law Office
International tax structuring in the Turkish market is evolving. What are the expectations for the future?
Esin Attorney Partnership
On May 18, 2018, the Law No. 7143 on the Restructuring of Tax and Certain Receivables and Amending Certain Laws ("Law") was published on the Official Gazette and thus entered into force.
Esin Attorney Partnership
According to the Presidential Decree No. 476 published on the Official Gazette dated 19 December 2018, payments made for advertising services provided through the Internet to the providers of this service ...
Esin Attorney Partnership
The Presidential Decree No. 842 ("Decree"), published in the Official Gazette dated 21 March 2019 and No. 30721, introduced new withholding tax rates for income derived from certain securities.
Ernst & Young
Turkish Presidential Decision No. 476, published on 18 December 2018, introduced new tax rates on payments made for online advertising services.
Erdem & Erdem Law
Through the Resolution of the President numbered 2019/845, published in the Official Gazette dated 22.03.2019 and No. 30722, it is decided that the VAT rate to be applied for the delivery of private cars, ...
Cosar Akkaya Law Firm
This Article is aimed to provide brief information regarding the tax implication on UAE based shareholder who owns shares in a Turkish Limited Liability Companies or Joint Stock Companies arising from the dividends paid.
Moroglu Arseven
Turkey has introduced corporate income tax and VAT exemptions for certain legal entities, with regards to 2019 UEFA Super Cup Final and 2020 UEFA Champions League Final matches to be organized in Turkey.
Erdem & Erdem Law
Under Article 24 of Value Added Tax Code No. 3065, it is regulated that earnings, such as delay interest, price differences, interest, premiums, etc., are included within the scope of the VAT base for domestic delivery of goods and services.
Esin Attorney Partnership
The Presidential Decree No. 476, published in the Official Gazette dated 19/12/2018, regulated that payments to the providers of advertising services provided through the Internet, or to those who act as an intermediary for the provision of this service, ...
Most Popular Recent Articles
Nazali
Gider pusulası konusunda uygulamada sıklıkla rastlanılan yanlışların önlenmesine yardımcı olması bakımından, konunun vergisel ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirmesi yapılmıştır.
Nazali
Vergi planlaması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve bu yollarla elde edilebilecek avantajlar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.
Nazali
Mükellefler yapmış oldukları faaliyetin bir gereği olarak belirli amaçların yerine getirilmesi amacıyla defter tutmakla yükümlüdürler.
Esin Attorney Partnership
29 Haziran 2019 tarih ve 30816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinde düzenlenen gecikme zammı oranı yeniden belirlenmiştir.
Esin Attorney Partnership
The Law on the Amendment to the Income Tax Law and Certain Laws entered into force upon its publication on the Official Gazette No. 30836 dated July 19, 2019.
Esin Attorney Partnership
The Presidential Decree No. 1266, published in the Official Gazette dated June 29, 2019 and No. 30816, redetermined the delay interest rate within the scope of Article 51 of the Law No. 6183 on the Collection Procedure of Public Receivables.
Moroglu Arseven
Amme Alacakları için Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2,5 Olarak Yeniden Belirlendi.
Nazali
Alacağın değersiz hale geldiğinin yargı kararı veya kanaat verici vesikalar ile tevsiki gereklidir. Kanaat verici belge kavramı Vergi İdaresince dar kapsamlı olarak yorumlanmaktadır.
Nazali
Gümrük Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Gümrük Vergileri, Gümrük Muafiyeti, İthalat Vergileri.
Nazali
Tahakkuk esası ve dönemsellik ilkesi kurum kazancının tespitinde gözetilen iki temel ilkedir. Kesinleşen kazancın ilgili olduğu dönemde beyan edilmesini hedef alan bu iki temel ilke, genellikle aynı vergisel sonuçlara ulaştırsa da çelişik sonuçlar da doğurabilmektedir.
Moroglu Arseven
The rate of the respective default interest, which was 2%, was re-determined as 2,5%, is effective from 1 July 2019.
Nazali
Grup Şirketi, Birebir Kredi Yansıtması, Köprü Kredi, Katma Değer Vergisi, Finans Hizmeti.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter