Mondaq Europe - Turkey: Real Estate and Construction
GRATA International
The right of easement is a right in rem which provides the right of utilization from a good to the rightholder on that good. This right may be asserted to anyone because of being a right in rem.
Esin Attorney Partnership
The amendment will enter into force on January 1, 2020.
MGC Legal
3194 sayılı İmar Kanunu'nun "Mekânsal planlama kademeleri" başlıklı 6. maddesine göre, "Mekânsal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak; ...
Ozbek Attorney Partnership
Bilindiği üzere ülkemizde mahkeme sürecinin tamamlanması çok uzun bir zaman almaktadır.
ASY Legal
Ortaklığın giderilmesi davası halk arasında izale-i şuyu olarak da bilinir.
Nazali
İnşaat Sözleşmesi, Yabancılık Unsuru, MÖHUK, Karakteristik Edim.
Ergun Avukatlik Burosu
As of January 1, 2017, Law No. 6750 on Pledge over Movable Assets in Commercial Transactions ("Movable Pledge Law"), which was enacted on October 20, 2016, entered into force...
Bener Law Office
Another noteworthy restriction entered into force on 13.09.2018 effecting all immovable lease agreements including those for residences and workplaces.
Esin Attorney Partnership
The Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, in association with the International Tunnelling and Underground Space Association, launched the First Edition of the "Conditions of Contract for Underground Works" ...
MGC Legal
Maliki's consent to transfer the abandoned of cancellation by the plaintiff on behalf of registration of transfer of the property due to the realization of the condition...
Ozbek Attorney Partnership
As per the Circular dated 02/15/2019 and numbered 2019/1 published by the Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Land Registers Foreign Issues Department, the land registry offices are informed that ...
Bener Law Office
Türk Borçlar Kanunu'nun ("Kanun") geçici 2. maddesi uyarınca, tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerinin taraf olduğu işyeri kiralarında, Kanun'un 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354.
Bezen & Partners
The Blanket Law No 7161 published in the Official Gazette dated 18 January 2019 introduced a series of amendments to rent revaluation rules.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Organized Industrial Zones Implementation Regulation entered into force on the date of its publication in the Official Gazette dated 2 February 2019 and numbered 30674 and repealed the previous regulation.
Ozbek Attorney Partnership
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan 15.02.2019 tarihli 2019/1 sayılı genelge ile 04.03.2019 tarihinden başlamak üzere ...
Moroglu Arseven
Turkey has established the Real Estate Appraisal Department being responsible for the adoption and administration of the real estate appraisal system.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Regulation on the Determination of Investment Zones was published by the Ministry of Industry and Commerce in the Official Gazette on December 1, 2018, and entered into force on the date of its publication.
MGC Legal
Eski 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun gereğince bir taşınmazın yıkılması sonrasında kiracının yeni taşınmazda kiracı olarak davet edilmesi esası vardı.
ASY Legal
Günümüzde taşınmaz mülkiyetine ilişkin en çok karşılaşılan sorunlardan biri miras yoluyla kazanılan taşınmazların yeni maliklerce bilinmemesi/tespit edilememesi, ...
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
Significant amendments regarding the real estate sector, in particular the developers, were introduced to the Construction Audit Law No. 4708 within the scope of the Omnibus Bill No. 7143 published in the Official Gazette ...
Most Popular Recent Articles
Nazali
İnşaat Sözleşmesi, Yabancılık Unsuru, MÖHUK, Karakteristik Edim.
MGC Legal
3194 sayılı İmar Kanunu'nun "Mekânsal planlama kademeleri" başlıklı 6. maddesine göre, "Mekânsal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak; ...
Ergun Avukatlik Burosu
As of January 1, 2017, Law No. 6750 on Pledge over Movable Assets in Commercial Transactions ("Movable Pledge Law"), which was enacted on October 20, 2016, entered into force...
Ozogul Yenigun & Partners
Alt kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu ("TBK")'nun 322. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinde;
Esin Attorney Partnership
The amendment will enter into force on January 1, 2020.
Ozbek Attorney Partnership
Bilindiği üzere ülkemizde mahkeme sürecinin tamamlanması çok uzun bir zaman almaktadır.
ASY Legal
Ortaklığın giderilmesi davası halk arasında izale-i şuyu olarak da bilinir.
Ozbek Attorney Partnership
Tüzel kişiler adına gerçekleştirilen tapu işlemlerinde, ilk başvuru belgelerine kurum/şirketin imza sirküleri aslı (veya onaylı sureti) ...
Ozogul Yenigun & Partners
Kiracının kiraya verene karşı kiralananı boşaltmayı üstlendiği tahliye taahhüdü Türk Borçlar Kanunu ("TBK") m. 352/1'de düzenlenmiştir.
Bener Law Office
Türk Borçlar Kanunu'nun ("Kanun") geçici 2. maddesi uyarınca, tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerinin taraf olduğu işyeri kiralarında, Kanun'un 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354.
MGC Legal
Bu kapsamda riskli yapı tespitinin kesinleşmesinin kira sözleşmesine etkilerinin neler olacağı konusu gündeme gelmektedir.
MGC Legal
Mülkiyet hakkı hem Anayasa'da hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan temel bir haktır. Anayasa'nın 35. maddesinde düzenlenmiş olan mülkiyet hakkı yine Anayasa'da düzenlenmiş olan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına tabidir.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter