Mondaq Europe - Turkey: Government, Public Sector
Erdem & Erdem Law
The Resolution (No: 1130) on the Amendment to the Resolution on the Application of Additional Financial Obligation on the Import of Certain Goods Originating in the United States of America was published in the ...
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 10.05.2019 and numbered 2019/1102 on Approval of the Agreement on Participation of the Republic of Turkey to the European Solidarity Program Between the Government of Republic of Turkey ...
Esin Attorney Partnership
The Decision was published on the Official Gazette on July 19, 2019.
Moroglu Arseven
Turkish Constitutional Court decided that dismissal of an applicant's objection to the consumer arbitration committee's decision as being time-barred, without considering the receipt date of the notice, violates the right of access ...
Moroglu Arseven
Anayasa Mahkemesi, başvurucu tarafından tüketici hakem heyeti kararına karşı yapılan itirazın tebligatın teslim alındığı tarih esas alınmadan süre yönünden reddedilmesinin, Anayasa'nın 36. maddesinde ...
Öncel, Aydın & Uygun Attorney Partnership
The Law on the Publicity and Development of Tourism Agency numbered 7183 ("Law") was published in the Official Gazette on 15.07.2019.
Moroglu Arseven
May have irrecoverable results for companies and their shareholders.
Moroglu Arseven
Anayasa Mahkemesi: Zamanaşımına Uğramış Kâr Payı Alacağının Devlete İntikalini Öngören Kanun Hükümleri Anayasa'ya Aykırıdır
Gün + Partners
The justification of court decisions is regarded as a fundamental right and a key element of the right to a fair trial (ie, the right to a reasoned decision).
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Constitutional Court granted a decision on May 22, 2019 regarding the applicant's claims on violation of their freedom of expression and press due to access ban of a news article on their newspaper's website...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Presidential Circular on Information and Communication Security Measures ("Circular") is published in the Official Gazette of July 6, 2019.
Moroglu Arseven
In the dispute at hand, the applicant (the "Applicant") used to work in a hospital as a chief physician.
Moroglu Arseven
Karara konu olayda Başvurucu, bir hastanede başhekim olarak görev yapmıştır.
ASY Legal
AİHM'e yapılacak başvurunun usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Moroglu Arseven
Turkish Constitutional Court ("Constitutional Court") recently ruled on a case in which the administrative court rejected the applicant's claims against an Environmental Impact Assessment decision
Moroglu Arseven
Anayasa Mahkemesi ("AYM"), 25 Aralık 2018 karar tarihli ve 2014/14359 başvuru sayılı kararı ("Karar") ile, başvurucuların çevresel etki değerlendirmesi ("ÇED") kararına itiraz için açtıkları davada
LBF Partners
Anayasa Mahkemesi 29/6/2018 tarih ve 30463 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 24/5/2018 tarih ve 2015/13950 başvuru numaralı kararında mülk sahiplerinin mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle ...
LBF Partners
'Cezaların şahsiliği ilkesi gereğince, idari para cezasına konu olan fiil kim tarafından işlenmiş ise, ceza sorumluluğunun da o kişiye ait olması gerekmektedir.
Aksan Law Firm
Toplu iş sözleşmesi Anayasa madde 53 ile tanınmış anayasal bir hak olup Anayasamızın 53.maddesinin 1.fıkrasına göre "İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma ...
Ergun Avukatlik Burosu
On August 20, 2016, the Turkish Parliament amended Article 4(4) of the Health PPP Law in line with the reasoned decision of the Constitutional Court.
Most Popular Recent Articles
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
Aksan Law Firm
Toplu iş sözleşmesi Anayasa madde 53 ile tanınmış anayasal bir hak olup Anayasamızın 53.maddesinin 1.fıkrasına göre "İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma ...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Presidential Circular on Information and Communication Security Measures ("Circular") is published in the Official Gazette of July 6, 2019.
Gün + Partners
The justification of court decisions is regarded as a fundamental right and a key element of the right to a fair trial (ie, the right to a reasoned decision).
Moroglu Arseven
Anayasa Mahkemesi: Zamanaşımına Uğramış Kâr Payı Alacağının Devlete İntikalini Öngören Kanun Hükümleri Anayasa'ya Aykırıdır
Moroglu Arseven
May have irrecoverable results for companies and their shareholders.
Moroglu Arseven
Anayasa Mahkemesi, başvurucu tarafından tüketici hakem heyeti kararına karşı yapılan itirazın tebligatın teslim alındığı tarih esas alınmadan süre yönünden reddedilmesinin, Anayasa'nın 36. maddesinde ...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Constitutional Court granted a decision on May 22, 2019 regarding the applicant's claims on violation of their freedom of expression and press due to access ban of a news article on their newspaper's website...
ASY Legal
AİHM'e yapılacak başvurunun usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Öncel, Aydın & Uygun Attorney Partnership
The Law on the Publicity and Development of Tourism Agency numbered 7183 ("Law") was published in the Official Gazette on 15.07.2019.
Esin Attorney Partnership
The Decision was published on the Official Gazette on July 19, 2019.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter