Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Ergun Avukatlik Burosu
On August 20, 2016, the Turkish Parliament amended Article 4(4) of the Health PPP Law in line with the reasoned decision of the Constitutional Court.
Ergun Avukatlik Burosu
As of January 1, 2017, Law No. 6750 on Pledge over Movable Assets in Commercial Transactions ("Movable Pledge Law"), which was enacted on October 20, 2016, entered into force...
Moroglu Arseven
In 28 April 2019, Turkish Data Protection Authority ("Authority") has amended:
Moroglu Arseven
Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum"), 28 Nisan 2019 tarihinde
Moroglu Arseven
The Turkish Constitutional Court ruled that blocking access to the site with the domain name "www.xxxkargomagdurlari.com" ["xxxcouriervictims.com" in English] considering it as against the rule of good faith ...
Moroglu Arseven
Anayasa Mahkemesi, "www.xxxkargomagdurlari.com" alan adlı internet sitesine Türk Ticaret Kanunu'nun 55. maddesi uyarınca dürüstlük kuralına aykırı ticari davranış olarak değerlendirilerek getirilen erişim engeli kararının ifade özgürlüğüne aykırı olmadığına karar vermiştir.
Bener Law Office
In Turkey, there are consequences to both the employer and the employee if the correct work authorization and visa requirements are not met.
Ozbek Attorney Partnership
19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete ile Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ("Kanun") yayımlanmıştı.
Gün + Partners
In a very recent decision, the Re-examination and Evaluation Board ("Board") of the Turkish Patent and Trademark Office ("Office") has accepted that third party attempt to feminize the Johnnie Walker
BASEAK
On 2 April 2019, the European Union requested initiated a formal dispute before the World Trade Organization against Turkey's program to localize the production of the pharmaceutical products in Turkey.
Gün + Partners
There are 62 active insurance companies incorporated in Turkey, consisting of 39 non-life insurers, 18 life and pension insurers, four life insurers and one reinsurer.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The last amendment is regards to references in Article 12 of the Erasure Regulation.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The end results and expert opinions are evaluated by Transparency International for the purpose of composing the Index.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Thus, Turkey imposed an additional anti-dumping duty of 9.27% on imports of air-conditioners from Thailand as "substantially equivalent concession".
BASEAK
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") tarafından son dönemde uygulamayı yakından ilgilendiren kararlar yayınlandı.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
A tenant request for re-determination of the rent amount in line with reason and equity.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
In terms of new phone service subscribers, their telephone lines will be deemed to be closed to make calls towards 888/989 numbers by default.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Based on these findings, the Board explicitly stated that the relevant agreement establishes the existence of a violation of competition law.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Consequently, the Constitutional Court decided that Applicant's freedom of expression and press has been violated.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
From a capital markets law perspective, the lawmaker aims to protect the shareholders as much as possible.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
Arikan Law Firm
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
MGC Legal
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
Inanici - Tekcan Ortakligi
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi.
BASEAK
Geçtiğimiz haftalarda The Economist dergisi, teknoloji devlerinin Avrupa'daki otoriteler tarafından nasıl bir anlayışla ele alındığına yönelik son derece bilgilendirici ve aynı zamanda yol gösterici bir makale yayınladı.
BASEAK
Thus, the Board found that the formation of joint venture in Kuwait was notifiable in Turkey by way of providing a broad interpretation of Article 2 of Law No. 4054.
Ersoy Bilgehan
The International Convention on Arrest of Ships, 1999 (hereinafter referred to as "the 1999 Convention") was ratified by the Turkish Parliament on 02.03.2017, a development which was reported
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
In this article, our aim is to reveal the scope and the significance of developing and establishing AML compliance program in Turkey
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter