Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Grup Ofis Marka Patent A.S.
On 30th September 2019 the new trademark examination guideline has been published by TurkPatent which includes more titles and examples compared to the guideline published in 2011.
Ozbek Attorney Partnership
Açıkçası Kurul'un Ekim ayına hızlı bir giriş yaptığını söyleyebiliriz.
Acar & Ergonen Law Firm
The Law amending Certain Laws to Improve the Investment Environment was published in the Official Gazette on March 10, 2018 with different enforcement dates for the various amendments.
Acar & Ergonen Law Firm
The remaining 75% must be paid within 24 months of the relevant registration date.
Acar & Ergonen Law Firm
The Law amending Certain Laws to Improve the Investment Environment 7099 (the Amendment Law) was published in the Official Gazette on 10 March 2018.
Acar & Ergonen Law Firm
In an effort to improve collateralisation options and facilitate the access of small and medium-sized businesses to financing, Parliament recently adopted a new law introducing significant changes to pledges over movable assets.
Kilinc Law & Consulting
2 Ekim 2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmî Gazete ile 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmış
Öncel, Aydın & Uygun Attorney Partnership
In parallel with fast-moving social and commercial developments, Turkey has always sought for a better judicial system in order to provide up-to-date and more efficient regulations in line with the social and commercial ...
Öncel, Aydın & Uygun Attorney Partnership
Turkish Personal Data Protection Board ("Board") has shed light on the legal situation of foreign companies and their liaison offices and branches in Turkey in terms of whether they are to be considered as data controllers ...
Bezen & Partners
This short note intends to provide a round-up of key changes in financial legislation in recent months.
Bezen & Partners
The Turkish Government has recently revealed an update of its New Economic Program for the three-year period starting from 2020 under the main theme of "Transformation Begins".
Schoenherr Attorneys at Law
International Arbitration Comparative Guide for the jurisdiction of Turkey, check out our comparative guides section to compare across multiple countries
Gurpinar Law Firm
Becoming a citizen of another country may require long years of residency and legal procedures.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Unlike other countries, SPACs entered into Turkish legal system relatively late with the Communiqué on Common Principles Regarding Significant Transactions and Appraisal Right
Gurpinar Law Firm
Pursuant to Article 16 of the Law on the Protection of the Personal Data No. 6698, real and legal persons process personal data must be registered to the Registry of Data Controllers.
Gurpinar Law Firm
Yazılı olarak yapılması zorunluluğu bulunmamakla birlikte ispat açısından mutlaka yazılı olarak yapılmalıdır.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Merger Control Comparative Guide for the jurisdiction of Turkey, check out our comparative guides section to compare across multiple countries
Kilinc Law & Consulting
Principles and procedures regarding the arrest of ships are set out in the Turkish Commercial Code ("TCC") numbered 6102. Although Turkey did not a party of any international agreement ...
Gurpinar Law Firm
Aylık olarak yayınlanan hukuk bültenimizde şirketler için pratik bilgiler, mevzuatımızda yapılan değişiklikler, mevcut içtihatlar ve sektörel düzenlemeler yer almaktadır
Gurpinar Law Firm
Aylık olarak yayınlanan hukuk bültenimizde şirketler için pratik bilgiler
Latest Video
Most Popular Recent Articles
Arikan Law Firm
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kurula intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kurul Kararı ile;
MGC Legal
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The DOJ has put forward a structure for the assessment of adequacy and coverage of the program's design in each company.
Eryurekli Attorney Partnership
This briefing note aims to explain the role of Takasbank acting as the central counterparty in the specified markets of Borsa Istanbul A.Ş. and guide the investment institutions trading in BIST ...
Muhtaranlar Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kanununa göre veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili'ne kaydolması zorunludur.
Sengun & Sengun ve Ortaklari
1.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, kira sözleşmelerinde yapılacak artış bir önceki yılın TÜFE ortalaması ile sınırlandırılmıştır.
Nazali
Arapça kökenden gelen velayetin sözlük anlamı, ermişlik, söz geçirmedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda ("TMK") velayetin tanımı net bir şekilde yapılmamıştır.
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
A very important step for compliance with the data protection law (Law on Protection of Personal Data w. no 6698) is the Verbis Registration (Data Controllers' Registry) and the last day to register with Verbis is September 30, 2019.
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter