Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Nazali
Anonim Şirketler, Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmeleri, Kendi Payını İktisabın Vergisel Sonuçları.
Nazali
Ticari Sır, Tescil, Patent, Fikri Mülkiyet, Strateji.
Nazali
Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimi, Uyumlu Mükellef İndirimi, GVK, GVK'nın Mükerrer 121. Maddesi, İndirim, Vergi İndirimi.
Bezen & Partners
The CMB will close the Draft Communiqué for public comment on 4 February 2019.
Bezen & Partners
It constitutes an unfortunate decision with respect to the promotion as well as the internationally recognised arbitration practice.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
In April 2018, the DOJ closed its investigation with regard to the Insurance Corporation of Barbados Limited
Nazali
15.03.2018 tarih ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile borca batık durumdaki sermaye şirketi veya kooperatiflerin, mali darboğazı aşması ...
Nazali
Hukuksal çerçevesi, 1985 yılında çıkarılan 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'yla çizilen, finansal kiralama sözleşmelerinin vergilendirmeyle ilgili değerleme hükümleri ve muhasebe kayıt yöntemi Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 290.
Nazali
Sermaye artırımı birçok şirket için piyasa koşullarına uyum sağlayabilme, rakip firmalarla rekabet güçlerini artırma noktasında avantaj sağlayabilmektedir.
Ozbek Attorney Partnership
Her yeni seneye veda ederken, yılın kısa bir muhasebesini de yapmak adettendir. 2018 senesi gerçekten de her açıdan kişisel verilerin korunmasıyla dolu dolu geçti.
MGC Legal
02.01.2019 tarihli yayımlamış olduğumuz makalemizde uygulamaya ilişkin yorumlarımıza yer vermiştik. Gelinen süreçte bazı noktaların altını çizmekte fayda görüyoruz.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel verilerin korunması, özellikle son bir yıldır gündemden düşmeyen bir konu.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ("KVKK") dair uygulama ve uyum çalışmaları pek çok şirkette başladı ve devam ediyor.
Ozbek Attorney Partnership
6698 sayılı ve 7 Nisan 2016 gün ve 29677 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun yürürlüğe girmesini takiben, kişisel verileri işleyen veri sorumlusu durumundaki kişilerin veri sahiplerinin ...
Nazali
Sermaye Serbestliği, Dalgalı Kur, Spekülasyon, Mali İşlem Vergisi, James Tobin.
Nazali
Grup Şirketi, Birebir Kredi Yansıtması, Köprü Kredi, Katma Değer Vergisi, Finans Hizmeti.
Nazali
Toplu İş Sözleşmesi, Doğrudan Etki, Emredici Etki, Toplu İş Hukuku.
BTS & Partners
Draft Regulation on Information Systems of Banks and Electronic Banking Services which is drafted in order to abolish the Communiqué on Principles on the Management of Information Systems' of Banks ...
Nazali
Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 25.12.2018 tarihinde kamuoyu görüşüne açılmıştır.
ACTECON
The Turkish Ministry of Trade ("Ministry") adopted, by the end of 2018 and in early 2019, several communiqués in the area of trade defence.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
Ozbek Attorney Partnership
COMMUNIQUÉ ON PROCEDURES AND PRINCIPLES ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE 376 OF THE TURKISH COMMERCIAL CODE NO. 6102 ("COMMUNIQUÉ") ENTERED INTO FORCE
Göksu | Aydın Attorneys at law
13 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlar Kurulu tarafından 1567 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş ve 11 Ağustos 1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında ...
Moroğlu Arseven
Article 584 of the TCO aims to protect the unity of families.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
As per Article 376/1 of the TCC and Article 6 of the Communiqué on Article 376, possible remedies are not numerus clausus.
Nazali
85 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri birtakım sözleşme tiplerinde yer alan bedel ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yahut dövize endeksli ...
Moroğlu Arseven
Turkey has revised accounting principles for mergers of establishments which are subject to joint control, eliminating uncertainty about this issue and ensuring consistency in practice.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
As per Article 362 of the Turkish Commercial Code No. 6102, board members are elected for a maximum term of three (3) years.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Article 636 of the TCC lists the circumstances in which a limited liability company shall be terminated
Gün + Partners
These rules also apply for tobacco cases which include a few packages together.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter