Contributor Page
Egeli Law & Arbitration Office
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Fax: +90 312 442 10 90
Çankaya Mahallesi, Atatürk Bulvarı
No:211/20, Celal Bayar İş Merkezi
Kat:7 Kavaklidere, 06690
Ankara
Turkey
By Abdullah Egeli
Businesses that need core and early-stage financing after the 2008 financial crisis have begun to experience difficulties in accessing traditional financing instruments such as bank loans.
By Abdullah Egeli, Gonca Egeli
Yabancı mahkeme kararlarının verildiği ülke dışında kabul edilmesi, hüküm ve sonuç doğurması kararın tanınması ve tenfizi ile mümkündür.
By Abdullah Egeli, Gonca Egeli
Approval and effectiveness of foreign judgements on the outside of country is possible through recognition and enforcement of judgement.
By Abdullah Egeli
Courts for Intellectual and Industrial Rights(herein after "the specialized courts") have jurisdiction over actions which are stated in Law for the Plant Variety Protection(Law No. 5042) in Turkey.
By Abdullah Egeli
Türkiye de yürürlükte bulunan yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarının korunmasına dair yasa uyarınca belirtilen davalarda ihtisas mahkemeleri olan Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinin görevli olduğu görülmektedir.
By Abdullah Egeli, Burak Akil
Teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanında köklü değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliklerden belki de en önemlilerinden bir tanesi yayın sektöründe gerçekleşen e-kitap sistemidir.
By Abdullah Egeli, Seçkin Özdemir
The scope of breeders rights are restricted with law and international agreements.
By Duran Bulbul, Abdullah Egeli
Uluslararası finansal piyasalarda hem küresel yenilik hem de finansal güç olarak kabul gören Ulusal Varlık Fonları 7.445 trilyon dolar değerindeki varlıkları ile son zamanların en önemli finansal...
By Abdullah Egeli
Investment, from the perspective of international law, is a very broad concept, that is versatile and not agreed-upon a common definition.
By Abdullah Egeli
Genel olarak Islahçı haklarının sınırları yasada ve uluslararası sözleşmede belirtilmiştir. Bunlardan en başta olanı koruma süresidir.
By Abdullah Egeli
Uluslararası hukuk açısından yatırım; çok yönlü, üzerinde mutabık kalınmış ortak bir tanımı olmayan, çok geniş bir kavramdır.