Search
Searching Content indexed under Employee Rights/ Labour Relations by Okyay | Evren ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
İşverenin İşyerinde Güvenlik Kamerasi Kullanmasinin Kişisel Verilerin Korunmasi Bakimindan Değerlendirilmesi
İşverenler yalnızca iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile işyerinin korunması amacıyla güvenlik kamerası kullanabilirler.
Turkey
26 Jul 2018
2
İki Dakikada "Mobbing Nedir?"
Yargıtay kararları ışığında, "Mobbing Nedir?" sorusunu Türk İş Hukuku açısından inceledik. Neler mobbing olarak değerlendirilir? Mobbinge uğrayan çalışan ne yapabilir? Birçok sorunuzun cevabını videomuzda bulabilirsiniz.
Turkey
 
27 Mar 2018
3
İkale ile Birlikte İstifa Dilekçesi Alınması, İkaleyi Geçersiz Hale Getirir
İş akdinin feshi talebinin işçiden geliyor olması halinde işveren tarafından herhangi bir ek ödeme yapmaksızın ikale sözleşmesi yapılabileceği Yargıtay'ın kökleşmiş içtihatları ile kabul edilmiştir.
Turkey
26 Feb 2018
4
Mandatory Mediation in Turkish Labour Law in Two Minutes (Video)
The Labour Courts Law Proposal has been accepted in Turkish Grand National Assembly and will be published in Official Gazzette soon. The proposal will make noticeable changes in Turkish Labour and Social Security Law.
Turkey
9 Jan 2018
5
Türk İş Hukukunda Rekabet Yasağı (Video)
Türk İş Hukukunda çalışanlara getirilen rekabet yasağının geçerlilik koşulları nelerdir, hangi kişilerle rekabet yasağı sözleşmesi imzalanabilir, rekabet yasağı ne zaman geçersiz olur gibi sorularınızın cevabını videomuzda bulabilirsiniz.
Turkey
2 Jan 2018
6
Türk İş Hukukunda Rekabet Yasağı
İşçinin rekabet etmeme borcu, iş sözleşmesine ayrı bir hüküm konmasa da sözleşmenin devam ettiği süre boyunca yürürlüktedir. Bu borç, genel olarak işçinin sadakat borcu içerisinde yer alan bir yükümlülüktür. Bu husus, Türk Borçlar Kanunu(TBK) m. 396/3'te açıkça düzenlenmiştir.
Turkey
13 Dec 2017
7
Duty Of Non-Competition In Turkish Employment Law
Employee's duty of non-competition is effective until employment agreement's termination, even if it is not situated in the agreement. This obligation arises from employee's duty of loyalty. It has been regulated clearly in article 396/3 of Turkish Code of Obligations (TCO).
Turkey
13 Dec 2017
8
Türk İş Hukukunda Arabuluculuk Artık Bir Dava Şartı!
Ülkemizin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku sisteminde oldukça önemli değişiklikler öngören ve özelikle İş davalarında zorunlu arabuluculuk olarak adlandırılan "arabuluculuğun bir dava şartı olarak düzenlemesi" düzenlemeleri ile gündeme gelen İş Mahkemeleri Kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek kanunlaştı.
Turkey
27 Nov 2017
9
From 01.01.2018 Mediation Is Mandatory In Turkish Employment Law
The new law will make noticeable changes in Turkish Labor and Social Security Law. One of them is that from 01.01.2018 mediation procedure will be mandatory before to bring an action.
Turkey
27 Nov 2017
Links to Result pages
 
1