Search
Searching Content indexed under Employee Benefits & Compensation by Ayça Türkoğlu ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
İşveren Vekili (mesul müdür) ataması yaparken hangi hususlara dikkat etmek gerekmektedir?
Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre işin işveren adına yürütülmesinde yetkili bir sigortalı çalışanın işveren vekili olarak nitelendirilebilmesi için işyerinde işçiyi işe alma veya işten çıkarma gibi görev ve yetkilerinin bulunması gerekmektedir.
Turkey
20 Aug 2018
Links to Result pages
 
1