Search
Searching Content indexed under Contract of Employment by Okyay | Evren ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
İkale ile Birlikte İstifa Dilekçesi Alınması, İkaleyi Geçersiz Hale Getirir
İş akdinin feshi talebinin işçiden geliyor olması halinde işveren tarafından herhangi bir ek ödeme yapmaksızın ikale sözleşmesi yapılabileceği Yargıtay'ın kökleşmiş içtihatları ile kabul edilmiştir.
Turkey
26 Feb 2018
2
Türk İş Hukukunda Rekabet Yasağı (Video)
Türk İş Hukukunda çalışanlara getirilen rekabet yasağının geçerlilik koşulları nelerdir, hangi kişilerle rekabet yasağı sözleşmesi imzalanabilir, rekabet yasağı ne zaman geçersiz olur gibi sorularınızın cevabını videomuzda bulabilirsiniz.
Turkey
2 Jan 2018
3
Türk İş Hukukunda Rekabet Yasağı
İşçinin rekabet etmeme borcu, iş sözleşmesine ayrı bir hüküm konmasa da sözleşmenin devam ettiği süre boyunca yürürlüktedir. Bu borç, genel olarak işçinin sadakat borcu içerisinde yer alan bir yükümlülüktür. Bu husus, Türk Borçlar Kanunu(TBK) m. 396/3'te açıkça düzenlenmiştir.
Turkey
13 Dec 2017
4
Duty Of Non-Competition In Turkish Employment Law
Employee's duty of non-competition is effective until employment agreement's termination, even if it is not situated in the agreement. This obligation arises from employee's duty of loyalty. It has been regulated clearly in article 396/3 of Turkish Code of Obligations (TCO).
Turkey
13 Dec 2017
Links to Result pages
 
1