Search
Searching Content indexed under Contract of Employment by ADMD   ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Türk İş Hukukunda İş Sözleşmesinin Çalışan Tarafından Haklı Nedenle Feshi
Çalışanlar, iş/hizmet sözleşmelerini belirli veya belirsiz süreli olması fark etmeksizin 4857 sayılı İş Kanunu madde 24'de belirtilen koşullardan birinin gerçekleşmesi halinde, iş/hizmet sözleşmelerinin...
Turkey
1 Nov 2017
2
Rightful Termination Of Employment Contracts By Employees In Turkish Labor Law
The employees are entitled to terminate their employment contracts, whether the contract is for a definite or indefinite period, before it's expiry or without having to observe specified notice periods...
Turkey
1 Nov 2017
Links to Result pages
 
1