Search
Searching Content indexed under Contract of Employment by Orçun Çetinkaya, LL.M. ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Turkey's Court of Cassation Decided In relation To Termination Of The Employment Contract Without Taking The Employee's Statement
The preamble of article 19 indicates that employer is not bound to take employee's statement before terminating the contract due to employee's mental or physical inadequacy.
Turkey
3 Jul 2019
2
Yargıtay'dan, İşçinin Savunması Alınmadan İş Sözleşmesinin Feshedilmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Ancak hükümde, söz konusu maddeye dayanarak gerçekleştirilen fesihlerde, işverenin işçinin savunmasını alma zorunluluğu olup olmadığına değinilmemiştir.
Turkey
3 Jul 2019
Links to Result pages
 
1