Search
Searching Content indexed under Corporate/Commercial Law by Inanici - Tekcan Ortakligi ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
İdari Otoritelerin İznine Tabi Hisse Devirleri
Ülkemizdeki bazı hisse devirleri idari kurumların özel izinlerini gerektirme ve/veya bu tür hisse devirlerine çeşitli kısıtlamalar uygulanmaktadır.
Turkey
11 Oct 2019
2
Hisse Satış Sözleşmelerinde Sorumluluk Sınırı
Hisse satış sözleşmelerinde, taraflar sözleşme serbestisi ilkesi gereği çeşitli sorumluluk mekanizmaları düzenleyebilmektedirler.
Turkey
26 Mar 2019
3
SHA Restrictions On Share Transfers
During acquisition of certain part of a company's shares or establishment of a new company, the major SHA discussions happen around the restriction which will be applied for share transfers.
Turkey
13 Mar 2019
4
Ayni Sermaye Olarak Fikri Mülkiyet Hakları
Şirketlere sermaye getirme yollarından biri de "ayni sermaye koyma" yöntemidir. Ayni sermaye nakdi değeri olan hisse senetleri olabileceği gibi, kanunda sayıldığı üzere, üstünde haciz, sınırlı bir ayni hak veya tedbir ...
Turkey
28 Nov 2018
5
Türk Ticaret Kanunu Bakımından En Sık Karşılaşılan Haksız Rekabet Halleri
Haksız rekabet Türk Ticaret Kanunu'nun 54. maddesinde "rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari ...
Turkey
26 Feb 2018
6
Bilgisayar Programlarının Yeniden Satışıyla İlgili Hüküm, Hakların Tükenmesi İlkesi Açısından Yeniden Düzenlenmektedir.
Bilgisayar programlarının yeniden satışı, Telif Hukukunda hakların tüketilmesi kavramı ışığında incelenirken, Ticaret Hukukunda "paralel ticaret" kavramıyla tartışılmaktadır.
Turkey
26 Oct 2017
7
Startup Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hukuki Konular
Son zamanlarda artan startup projelerinde; girişimcilerin, yenilikçi fikirlerini ve projelerini hayata geçirmeye verdiği önem ve gayreti, kurdukları girişimin diğer alanlarına pek fazla vermediğini görüyoruz.
Turkey
19 Jun 2017
8
Brıef Legal Guıde To Startup Managers
In the growing area of startup projects, we observe that entrepreneurs put in effort and pay attention to realizing their innovative ideas and projects...
Turkey
24 Apr 2017
9
What Startup Investors Look For Before Investing
The rise in startup incubators and the fruitful projects, particularly in internet and technology area, have led investors focus on innovative entrepreneurs.
Turkey
7 Apr 2017
10
Freelance Copyrıght Agreements In Software Startups
As of 2008, we met a new business model with the startup concept which has arisen from Silicon Valley.
Turkey
23 Mar 2017
11
Türk Hukukunda Portföy Tazminatının Hesaplanması
Yeni Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Yargıtay içtihatları ile uygulama alanı bulan portföy tazminatını, Denkleştirme İstemi adı altında açıkça düzenlemiş...
Turkey
23 Feb 2017
12
Yerel Mahkemelerin Bakış Açısıyla "Portföy Tazminatı"
Bu yazımızda, 2011 yılında yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu'nda "denkleştirme istemi" altında düzenlenen portföy tazminatına ilişkin, henüz kesinleşmemiş olan bazı yerel...
Turkey
20 Dec 2016
13
Calculation Of Goodwill Compensation Under Turkish Law
New TCC has regulated the portfolio compensation, which was formerly applied by Supreme Court decisions, under the name of Equalization Claim and defined some rules in relation to such payable amount.
Turkey
25 Oct 2016
14
Alman Hukukunda Portföy Tazminatı
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu büyük ölçüde Alman ve İsviçre mevzuatından etkilenerek hazırlanmıştır. Alman Ticaret Kanunu aynı zamanda dünyada acentelere ilişkin ayrı bir düzenleme yapan ilk ticaret kanunu olma özelliğini de taşımaktadır.
Turkey
11 Oct 2016
15
Goodwill Compensation Under Turkish Law
TCC ends the critical discussions on "conditions for requesting such compensation" and "calculation method".
Turkey
2 Aug 2016
16
Risks And Advantages Of Co-Production Agreements
Co-productions are big opportunities for film makers, directors and the cast as they bring artists from different nations together and create multinational pieces of art.
Turkey
8 Feb 2016
17
Legal Issues To Consider When Providing Hotspot Service In Turkey
Hotspot is a public territory where internet access is provided via wireless local area network. Hotels, restaurants, train stations, bus terminals, hospitals and university campuses are just some of many examples of Hotspot areas.
Turkey
27 Jan 2016
18
Angel Investment Model In Turkey
The main points of the Individual Participation Capital system, regulated under the Regulation, have been reviewed below.
Turkey
25 Aug 2015
Links to Result pages
 
1