Search
Searching Content indexed under Insolvency/Bankruptcy by LBF Partners ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Tahvillerin Temerrüdü Halinde İtirazin Kaldirilmasi
Zira, itirazın kaldırılması, alacaklının, yalnız ilamsız icra prosedürü içinde, genel mahkemelerden bu konuda bir ilam almadan çabuk ve basit yargılama usulü ile alacağına kavuşması sağlanmaktadır.
Turkey
11 Sep 2019
2
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İLE TAKİPTE TMK m.887 UYARINCA MALİKE BİLDİRİM ŞARTI VE BU ŞARTA UYMAMANIN SONUÇLARI
İpotek, bir kişisel alacağın teminat altına alınmasını amaçlayan ve bir taşınmazın değerinden alacaklının alacağını elde etmesini sağlayan bir ayni haktır. İcra İflas Kanunu'nun
Turkey
24 Jun 2019
3
TTK Madde 376'nın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı
15 Eylül 2018 tarihli Resmî Gazetede Tebliğ yayımlanmış ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376.
Turkey
26 Feb 2019
Links to Result pages
 
1