Search
Searching Content indexed under Insolvency/Bankruptcy by Inanici - Tekcan Ortakligi ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Türk Ticaret Kanunu Bakımından En Sık Karşılaşılan Haksız Rekabet Halleri
Haksız rekabet Türk Ticaret Kanunu'nun 54. maddesinde "rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari ...
Turkey
26 Feb 2018
Links to Result pages
 
1