Search
Searching Content indexed under Insolvency/Bankruptcy by Cemre Güler ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik yayımlandı
19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete ile Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ("Kanun") yayımlanmıştı.
Turkey
11 Jun 2019
2
New Rules On Technical Bankruptcy In Turkey
COMMUNIQUÉ ON PROCEDURES AND PRINCIPLES ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE 376 OF THE TURKISH COMMERCIAL CODE NO. 6102 ("COMMUNIQUÉ") ENTERED INTO FORCE
Turkey
7 Dec 2018
3
Teknik İflas Maddesinin Uygulamasına Dair Yeni Tebliğ Yürürlükte
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. maddesi halk arasında "teknik iflas" olarak da bilinen şirketlerin sermayenin kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin yükümlülüklerini düzenlemektedir.
Turkey
19 Oct 2018
Links to Result pages
 
1