Search
Searching Content indexed under Criminal Law by LBF Partners ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Anayasa Mahkemesi'nden Masumiyet Karinesinin İdare Hukuku Alanında Da Gözetilmesi Gerektiğine İlişkin Karar
'Cezaların şahsiliği ilkesi gereğince, idari para cezasına konu olan fiil kim tarafından işlenmiş ise, ceza sorumluluğunun da o kişiye ait olması gerekmektedir.
Turkey
19 Jun 2019
2
İdari Yaptırımlarda Masumiyet Karinesi
Anayasa Mahkemesi 27 Haziran 2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 17.05.2018 tarih ve 2015/19616 sayılı bireysel başvuruya ilişkin kararında masumiyet karinesinin ihlal edildiği ...
Turkey
26 Feb 2019
Links to Result pages
 
1