Search
Searching Content indexed under Financial Services by Consulturk   ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Döviz cinsi ve dövize endeksli sözleşme yapma yasaği ve istisnalari
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
Turkey
17 Oct 2018
2
Döviz Kredisi ve TCMB Bildirim Yükümlülüğü Rehberi
 Döviz nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar müteakip hesap döneminden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde kurulmuş olan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'ne bildirimde bulunmak zorundadır.
Turkey
9 Oct 2018
3
Maximum Term Of Credit Card Instalments And Consumer Loans Reduced
The Banking Regulation and Supervision Agency ("BRSA") of Turkey announced changes on the maximum term of instalments allowed on credit cards and consumer loans as of 15 August 2018.
Turkey
3 Oct 2018
4
Mali Durumu Bozulan Borçlular İçin Yeni İmkan: Konkordato
Konkordato, borçlu işletmelerin alacaklıların bir bölümü ile anlaşarak, iflas etmeleri yerine faaliyetlerine devam ederek borçlarını ödeyebilecekleri şekilde yapılandırmalarını amaçlar.
Turkey
6 Sep 2018
Links to Result pages
 
1