Search
Searching Content indexed under Charges, Mortgages, Indemnities by LBF Partners ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İLE TAKİPTE TMK m.887 UYARINCA MALİKE BİLDİRİM ŞARTI VE BU ŞARTA UYMAMANIN SONUÇLARI
İpotek, bir kişisel alacağın teminat altına alınmasını amaçlayan ve bir taşınmazın değerinden alacaklının alacağını elde etmesini sağlayan bir ayni haktır. İcra İflas Kanunu'nun
Turkey
24 Jun 2019
Links to Result pages
 
1