Search
Searching Content indexed under Finance and Banking by Jan De Bie Leuveling Tjeenk ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Supreme Court Clarifies Banks' Duty Of Care When Terminating Credit Facilities
Als een kredietverlener gebruikmaakt van een contractuele mogelijkheid om een kredietovereenkomst op te zeggen, moet hij zijn eigen belang en dat van de kredietnemer zodanig afwegen dat de beŽindiging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is.
Netherlands
23 Dec 2014
Links to Result pages
 
1