Search
Searching Content from Turkey indexed under Finance and Banking ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İLE TAKİPTE TMK m.887 UYARINCA MALİKE BİLDİRİM ŞARTI VE BU ŞARTA UYMAMANIN SONUÇLARI
İpotek, bir kişisel alacağın teminat altına alınmasını amaçlayan ve bir taşınmazın değerinden alacaklının alacağını elde etmesini sağlayan bir ayni haktır. İcra İflas Kanunu'nun
Turkey
24 Jun 2019
2
m-POS Era In Turkey: Tax Procedure Law General Communiqué No. 507 (On Safe Mobile Payment And Electronic Document Management System)
Revenue Administration have published the Tax Procedure Law General Communique No. 507 (on Safe Mobile Payment and Electronic Document Management System) on the official gazette of 01 June 2019.
Turkey
24 Jun 2019
3
Elektrik Piyasasinda Teminat Uygulamasi
Karar'ın 1 inci maddesinde önlisans başvuruları için teminat mektubu tutarı belirlenmiştir.
Turkey
20 Jun 2019
4
Utilization Of Non-Cash Loans In Turkey
Utilization of non-cash loans is subject to a divergent regime introduced by the Circular.
Turkey
5 Jun 2019
5
A Legal Primer On Project Finance In Turkey
Turkey has experienced an infrastructure boom over the past decade with a variety of projects being completed.
Turkey
5 Jun 2019
6
Swimming Risky Waters: Industries Prone To Corruption
One of the interesting factors that this research reveals is that the construction sector itself does not appear to perceive the corruption as a problem.
Turkey
4 Jun 2019
7
Ortakliktan çikarma ve satma haklari tebliği
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği 12 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Turkey
29 May 2019
8
Türkiye'de girişim sermayesi yatirim fonlari
Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ile Türkiye'de hukuki alt yapıya kavuşturulmuştur.
Turkey
27 May 2019
9
Türk hukukunda melek yatırımcı
Melek yatırımcı, henüz başlangıç aşamasında olan (Start-up) girişimlerin büyümesi ve gelişmesi için onlara sermaye ve bilgi birikimi desteği sağlayan kişidir.
Turkey
27 May 2019
10
The Evolution Of International Tax Structuring
International tax structuring in the Turkish market is evolving. What are the expectations for the future?
Turkey
23 May 2019
11
The New Economic Roadmap On Structural Reforms To Strengthen The Recession Hit Economy
On April 10th, the New Economic Plan, outlining a reform program aiming to enforce new policies and measures to provide a sustainable economic development in Turkey, was announced by the Treasury and Finance Minister.
Turkey
17 May 2019
12
Amendments To Capital Movements Circular
Certain amendments were made on the Capital Movements Circular in line with the correspondence of Ministry of Treasury and Finance dated 14 May 2019.
Turkey
17 May 2019
13
Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklikler
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 14 Mayıs 2019 tarihli yazısı doğrultusunda Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde değişiklikler yapılmıştır.
Turkey
17 May 2019
14
BITT Is Now Applied On FX Transactions
President's Decree No. 1106 on collecting Banking and Insurance Transactions Tax from foreign exchange transactions was published in the Official Gazette dated 15 May 2019 and numbered 30775, with immediate effect.
Turkey
17 May 2019
15
Kambiyo İşlemlerinde BSMV Uygulamasına Geçildi
Kambiyo işlemlerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi alınmasına ilişkin 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15 Mayıs 2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Turkey
17 May 2019
16
6098 Sayili Türk Borçlar Kanunu kapsaminda işyeri kira sözleşmelerine ilişkin olarak yürürlüğü ertelenen hükümler
Türk Borçlar Kanunu'nun ("Kanun") geçici 2. maddesi uyarınca, tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerinin taraf olduğu işyeri kiralarında, Kanun'un 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354.
Turkey
16 May 2019
18
FX Payment Ban In Employment Agreements
Agreements falling under the scope of the FX payment ban and that cannot benefit from an exemption must be executed in line with the restrictions.
Turkey
10 May 2019
19
Details Of Conversion Into Turkish Lira In Employment Agreements Clarified
Foreign-capitalized organizations are exempt from the prohibition to determine payment obligations in employment agreements in foreign currencies or indexed to foreign currencies.
Turkey
10 May 2019
20
Cash Pooling Under Turkish Law
Although it is not prohibited, cash pooling system is not regulated in Turkey.
Turkey
10 May 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next