Search
Searching Content from Turkey indexed under Tax ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Turkey Introduces Tax Incentives For Local Production Of Electric Motor Vehicles
As per article 19 of the Law Number 7186 Amending Income Tax Law and Certain Other Laws, the provisional article 12 has been incorporated into the Corporate Tax Law numbered 5520.
Turkey
20 Aug 2019
2
Yerli Elektrik Motorlu Taşıt Üretimine Vergisel Teşvik Düzenlemeleri Getirildi
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("Torba Kanun") madde 19 ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na geçici madde 12 ("Geçici Madde 12") eklendi.
Turkey
20 Aug 2019
3
Liability For Tax Debts Of Limited Liability Companies
It should be noted that the legal entity of an LLC, firstly, is responsible for the unpaid public receivables, such as tax debts, of the company.
Turkey
6 Aug 2019
4
Recent Keynotes Of April 2019
The Resolution (No: 846) on Approval of the Memorandum of Understanding Regarding the Arrangement of the Third UNWTO-UNESCO World Tourism and Culture Conference Between the Republic of Turkey and ...
Turkey
5 Aug 2019
5
New Asset Peace Incentive
The Law on the Amendment to the Income Tax Law and Certain Laws entered into force upon its publication on the Official Gazette No. 30836 dated July 19, 2019.
Turkey
26 Jul 2019
6
Turkey Re-Determines Default Interest Rate For Public Receivables As 2,5%
The rate of the respective default interest, which was 2%, was re-determined as 2,5%, is effective from 1 July 2019.
Turkey
26 Jul 2019
7
Amme Alacakları için Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2,5 Olarak Yeniden Belirlendi
Amme Alacakları için Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2,5 Olarak Yeniden Belirlendi.
Turkey
26 Jul 2019
8
Uluslararasi Kazançlarda Vergi Planlamasi (Update)
Vergi planlaması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve bu yollarla elde edilebilecek avantajlar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.
Turkey
24 Jul 2019
9
Regulatory Updates In Turkish Financial Markets
Certain amendments are made on multiple laws concerning Turkish financial markets with the Law No. 7186 and the Capital Movements Circular in line with the letter of Ministry of Treasury and Finance dated 16 July 2019.
Turkey
23 Jul 2019
10
New "Tourism Share" Payment Liability On Certain Commercial Enterprises
The Law No. 7138 on the Tourism Publicity and Development Agency, published in the Official Gazette No. 30832 dated 15 July 2019, established the Tourism Publicity and Development Agency, ...
Turkey
19 Jul 2019
11
Kamu Alacaklarında Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5 Olarak Yeniden Belirlendi
29 Haziran 2019 tarih ve 30816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinde düzenlenen gecikme zammı oranı yeniden belirlenmiştir.
Turkey
11 Jul 2019
12
Monthly Delay Interest Rate For Public Receivables Redetermined As 2.5%
The Presidential Decree No. 1266, published in the Official Gazette dated June 29, 2019 and No. 30816, redetermined the delay interest rate within the scope of Article 51 of the Law No. 6183 on the Collection Procedure of Public Receivables.
Turkey
11 Jul 2019
13
Uçuş Personelinin Ücretlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Son Düzenlemeler
Gelişen teknolojinin en büyük yansıması şüphesiz ki ulaşım sektörü üzerinde görülmektedir.
Turkey
8 Jul 2019
14
Ticaret Şirketlerinde Sermaye Taahhüdü Ve Vergisel Sonuçlari
Sermayenin taahhüt edilmesi ve taahhüt edilen sermayenin ödenmemesi halinde ticaret hukuku bağlamında yapılması gereken işlemlere TTK'da yer verilmiştir.
Turkey
5 Jul 2019
15
Türk Ticaret Kanunu Ve Vergi Kanunlari Çerçevesinde Avans Kar Payi Dağitimi
Şirketlerin varlık nedeni, gerçekleştirilen ticari faaliyetler ve verilen hizmetler karşılığında kar elde etmek ve söz konusu kar payını ortaklara dağıtmaktır.
Turkey
4 Jul 2019
16
İnternet Ortaminda Verilen Reklamin Vergilendirmesine İlişkin Düzenlemeye Farkli Bir Bakiş
19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılması kararlaştırılmıştır.
Turkey
2 Jul 2019
17
Vergi Incelemesi Sirasinda Ibraz Edilmeyen Defter-Belgelerin Mahkemeye Ibrazi
Mükellefler yapmış oldukları faaliyetin bir gereği olarak belirli amaçların yerine getirilmesi amacıyla defter tutmakla yükümlüdürler.
Turkey
2 Jul 2019
18
"Daimi İşyeri" Konseptinin Dijital Hizmetlerde İşlevselliği
Dijital hizmetlerde vergileme konusu son birkaç yıldır OECD'nin ve Avrupa Komisyonu'nun ajandasında yer alan ancak uluslararası alanda üzerinde henüz mutabakata varılamayan bir problemdir.
Turkey
20 Jun 2019
19
The Evolution Of International Tax Structuring
International tax structuring in the Turkish market is evolving. What are the expectations for the future?
Turkey
23 May 2019
20
Turkey Passes Tax Amnesty Law
On May 18, 2018, the Law No. 7143 on the Restructuring of Tax and Certain Receivables and Amending Certain Laws ("Law") was published on the Official Gazette and thus entered into force.
Turkey
7 May 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next