Search
Searching Content indexed under Real Estate and Construction by MGC Legal ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 35. Madde Doğrultusunda Yargıtay Kararı İncelemesi
Maliki's consent to transfer the abandoned of cancellation by the plaintiff on behalf of registration of transfer of the property due to the realization of the condition...
Turkey
21 May 2019
2
Kentsel dönüşüm sebebiyle yeniden inşa edilen taşınmazda kiracıya yeniden kiralama yapılması zorunlu mudur?
Eski 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun gereğince bir taşınmazın yıkılması sonrasında kiracının yeni taşınmazda kiracı olarak davet edilmesi esası vardı.
Turkey
21 Mar 2019
3
Türk Hukukunda Kamulaştırma Usulü
Mülkiyet hakkı hem Anayasa'da hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan temel bir haktır. Anayasa'nın 35. maddesinde düzenlenmiş olan mülkiyet hakkı yine Anayasa'da düzenlenmiş olan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına tabidir.
Turkey
18 Dec 2018
4
Kamulaştırmasız el atma
Kamulaştırmasız el atma teknik anlamda kanunlarda yer alan bir terim değildir. Bu kavram 16.05.1956 tarihli ve 1-6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararı ile birlikte hukuk sistemimize dahil olmuştur.
Turkey
20 Nov 2018
5
Kiralananın Kullanılmaması ve Hukuki Sonuçları
Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.
Turkey
13 Nov 2018
6
Geçici Ödeme Uygulaması
Geçici ödeme, Borçlar Kanunu 76.maddesinde düzenlenerek hukuk sistemimize 2012 yılında giren yeni ve halen dahi uygulamada çok bilinmeyen bir müessesedir.
Turkey
1 Nov 2018
7
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan 20578 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Turkey
30 Oct 2018
8
Kentsel Dönüşüm Sürecinin Kira Sözleşmelerine Etkisi
Bu kapsamda riskli yapı tespitinin kesinleşmesinin kira sözleşmesine etkilerinin neler olacağı konusu gündeme gelmektedir.
Turkey
25 Oct 2018
9
Döviz cinsinden sözleşmelerin durumu
Alım Satım, Kira, Finansal Kiralama, Hizmet ve Eser Sözleşmelerindeki Bedeller Artık TL cinsinden belirlenecek.
Turkey
13 Sep 2018
10
Having A Pet In An Independent Section
Due to the rise of condominiums and vertical urbanization that came about with the Republican Period, people started living together.
Turkey
9 Jul 2018
11
Deprem Yardımlarına İlişkin Anayasa Mahkemesi Karar İncelemesi
13 Temmuz 2017 tarih ve 30123 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan, Anayasa Mahkemesi'nin 2014/4930 başvuru numaralı ve 21.06.2017 karar tarihli dosyası;
Turkey
19 Jul 2017
12
Cle Pour Baisser Les Prix Des Logements Application De La « Quote-Part Du Terrain En Or »
La quote-part du terrain est un des concepts les plus fondamentaux dans la Loi sur la Copropriété des Immeubles Bâtis et il est fait référence à ce concept lors de la définition de nombreuses...
Turkey
8 Jun 2017
13
Yabancılara Konut ve İşyeri Satışında KDV İstisnasına İlişkin Yasal Düzenleme
KDVK m.13/(i) ile tanınan istisnadan yararlanmak için ne taşınmazları kullanıma hazır olacak şekilde bitirip teslim etmek ve ne de daha ilk günden tapu...
Turkey
30 May 2017
14
Amendment Of The Shopping Centers Regulation
In Amendment, it has been stated that the expense sharing procedure to be agreed on jointly and unanimously will be applied for a maximum of five years.
Turkey
23 May 2017
15
Commercial Lease Contracts Should Be Taken Separately
Turkish modern retail sector is a fast-growing sector by comparison with many countries. But despite this rapid growth, it is not possible to say that the potential in this area is being fully used.
Turkey
22 May 2017
16
The Status Of Tenants Given CAP In 2016 For Shopping Centers Partner Expenses
Some changes have just been made to the Shopping Centers Regulation ("Regulation") which had entered force upon publication of Official Gazette on February 26, 2016, with a text of amendment published on the Official Gazette dated December 30, 2016.
Turkey
18 May 2017
17
Key To Bring Down The Prices Of Housing: Application Of "Golden Land Share"
The Land Share, which has such a centralized significance, has a decisive influence on many subjects.
Turkey
17 May 2017
Links to Result pages
 
1