Search
Searching Content from Turkey indexed under Real Estate and Construction ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Milletlerarasi İnşaat Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk
İnşaat Sözleşmesi, Yabancılık Unsuru, MÖHUK, Karakteristik Edim.
Turkey
21 Jun 2019
2
Novelties Introduced By The Movable Pledge Law
As of January 1, 2017, Law No. 6750 on Pledge over Movable Assets in Commercial Transactions ("Movable Pledge Law"), which was enacted on October 20, 2016, entered into force...
Turkey
13 Jun 2019
4
Determination Of Rent Amounts In Residential And Workplace Lease Agreements Under Turkish Law
Another noteworthy restriction entered into force on 13.09.2018 effecting all immovable lease agreements including those for residences and workplaces.
Turkey
28 May 2019
5
FIDIC Emerald Book Published For Underground Work
The Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, in association with the International Tunnelling and Underground Space Association, launched the First Edition of the "Conditions of Contract for Underground Works" ...
Turkey
21 May 2019
6
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 35. Madde Doğrultusunda Yargıtay Kararı İncelemesi
Maliki's consent to transfer the abandoned of cancellation by the plaintiff on behalf of registration of transfer of the property due to the realization of the condition...
Turkey
21 May 2019
7
Appraisal Report Obligation For Sales Of Real Estate To Foreigners
As per the Circular dated 02/15/2019 and numbered 2019/1 published by the Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Land Registers Foreign Issues Department, the land registry offices are informed that ...
Turkey
17 May 2019
8
6098 Sayili Türk Borçlar Kanunu kapsaminda işyeri kira sözleşmelerine ilişkin olarak yürürlüğü ertelenen hükümler
Türk Borçlar Kanunu'nun ("Kanun") geçici 2. maddesi uyarınca, tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerinin taraf olduğu işyeri kiralarında, Kanun'un 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354.
Turkey
16 May 2019
9
Amendments To Building Inspection Legislation
Furthermore, the calculation of the service fee to be paid by the building owners to the construction audit companies was also amended.
Turkey
22 Apr 2019
10
Important Amendments Concerning The Revaluation Of Rental Amounts
The Blanket Law No 7161 published in the Official Gazette dated 18 January 2019 introduced a series of amendments to rent revaluation rules.
Turkey
22 Apr 2019
11
New Regulations Regarding Organized Industrial Zones
Organized Industrial Zones Implementation Regulation entered into force on the date of its publication in the Official Gazette dated 2 February 2019 and numbered 30674 and repealed the previous regulation.
Turkey
17 Apr 2019
12
Yabancıya gayrimenkul satışında değerleme raporu zorunluluğu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan 15.02.2019 tarihli 2019/1 sayılı genelge ile 04.03.2019 tarihinden başlamak üzere ...
Turkey
17 Apr 2019
13
Turkey Has Established The Real Estate Appraisal System And Department
Turkey has established the Real Estate Appraisal Department being responsible for the adoption and administration of the real estate appraisal system.
Turkey
28 Mar 2019
14
Regulation On The Determination Of Investment Zones
The Regulation on the Determination of Investment Zones was published by the Ministry of Industry and Commerce in the Official Gazette on December 1, 2018, and entered into force on the date of its publication.
Turkey
26 Mar 2019
15
Kentsel dönüşüm sebebiyle yeniden inşa edilen taşınmazda kiracıya yeniden kiralama yapılması zorunlu mudur?
Eski 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun gereğince bir taşınmazın yıkılması sonrasında kiracının yeni taşınmazda kiracı olarak davet edilmesi esası vardı.
Turkey
21 Mar 2019
16
Kira Bedelinde TÜFE Oranında Artış Yapılması Hakkında Yeni Düzenleme
1.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, kira sözleşmelerinde yapılacak artış bir önceki yılın TÜFE ortalaması ile sınırlandırılmıştır.
Turkey
19 Mar 2019
17
Amendments To The Turkish Code Of Obligations Regarding Rent Increase Rates Of The Residential And Roofed Workplace Rents
Amendments To The Turkish Code Of Obligations Regarding Rent Increase Rates Of The Residential And Roofed Workplace Rents.
Turkey
8 Mar 2019
18
Sözleşme bedelinin döviz cinsinden kararlaştirilmasina ilişkin tebliğ'de değişiklik yapildi
Bilindiği üzere, 13 Eylül 2018 tarih ve 30534 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 85 sayılı Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile, ...
Turkey
7 Mar 2019
19
Olağanüstü zamanaşimi ile taşinmaz mülkiyetinin kazanilmasi
Günümüzde taşınmaz mülkiyetine ilişkin en çok karşılaşılan sorunlardan biri miras yoluyla kazanılan taşınmazların yeni maliklerce bilinmemesi/tespit edilememesi, ...
Turkey
6 Mar 2019
20
Acquisition Of Turkish Citizenship Via Investment
Until the recent framework changes, Turkey had a very strict policy when it came to granting citizenships to foreigner, and especially did not grant citizenships based on any kind of investment.
Turkey
6 Mar 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next