Search
Searching Content indexed under Litigation, Mediation & Arbitration by Aksan Law Firm ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Trafik kazalarında müteselsil sorumluluğun yargıtay kararları ışığı'nda değerlendirilmesi
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 85. Maddesi uyarınca bir motorlu aracın işletilmesinin bir kişinin ölümüne, yaralanmasına veya bir şeyin zararına sebep olması halinde motorlu aracın işleteni ve ...
Turkey
23 Sep 2019
2
Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk
Arabuluculuk; dava yoluna gitmeden, kişilerin başvurabileceği alternatif bir çözüm yoludur.
Turkey
24 Jul 2019
3
Yargıtay Kararı Işığında*; toplu iş sözleşmeleri için yapılan yetki tespiti başvurusunda tek işyeri kavramının değerlendirilmesi
Toplu iş sözleşmesi Anayasa madde 53 ile tanınmış anayasal bir hak olup Anayasamızın 53.maddesinin 1.fıkrasına göre "İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma ...
Turkey
17 Jun 2019
4
What Is The Strict Legal And Practical Position On Enforcement Of Arbitral Awards Against These Public Economic Enterprises?
There are two different regulations regarding enforcement and recognition of arbitral awards in Turkey bearing element of foreignness.
Turkey
23 Aug 2018
5
What Is The Position Of (I) The Turkish Government And (II) Each Of The Core Turkish State Entities In Relation To Sovereign, State, Or Any Other Process Or Asset Immunity?
According to the Article 125 of Turkish Constitution titled as "Judicial Review"; recourse to judicial review shall be available against all actions and acts of administration.
Turkey
22 Aug 2018
Links to Result pages
 
1