Search
Searching Content indexed under Government Contracts, Procurement & PPP by LBF Partners ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
TENFİZİN ASLİ ŞARTLARI I: KARŞILIKLILIK (MÜTEKABİLİYET)
MÖHUK'un 54 üncü maddesin 1 inci fıkrasının (a) bendinde, yabancı bir ülkede verilmiş mahkeme kararının tenfiz edilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti ile kararın verildiği ülke arasında karşılıklılığın bulunması...
Turkey
27 May 2019
Links to Result pages
 
1