Search
Searching Content indexed under Government, Public Sector by Moroglu Arseven ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Turkish Constitutional Court: Dismissal Of An Objection For Being Time-Barred Without Considering The Notification's Receipt Date Violates The Right Of Access To The Court
Turkish Constitutional Court decided that dismissal of an applicant's objection to the consumer arbitration committee's decision as being time-barred, without considering the receipt date of the notice, violates the right of access ...
Turkey
29 Jul 2019
2
Anayasa Mahkemesi: Tebligatın Teslim Alındığı Tarih Esas Alınmadan Süre Aşımı Kararı Verilmesi Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Eder
Anayasa Mahkemesi, başvurucu tarafından tüketici hakem heyeti kararına karşı yapılan itirazın tebligatın teslim alındığı tarih esas alınmadan süre yönünden reddedilmesinin, Anayasa'nın 36. maddesinde ...
Turkey
29 Jul 2019
4
Anayasa Mahkemesi: Zamanaşımına Uğramış Kâr Payı Alacağının Devlete İntikalini Öngören Kanun Hükümleri Anayasa'ya Aykırıdır
Anayasa Mahkemesi: Zamanaşımına Uğramış Kâr Payı Alacağının Devlete İntikalini Öngören Kanun Hükümleri Anayasa'ya Aykırıdır
Turkey
24 Jul 2019
7
Turkish Constitutional Court: Strict Interpretation Of The Procedural Rules For Term Of Litigation Breaches The Right Of Access To A Court
Turkish Constitutional Court ("Constitutional Court") recently ruled on a case in which the administrative court rejected the applicant's claims against an Environmental Impact Assessment decision
Turkey
26 Jun 2019
8
Anayasa Mahkemesi: İdare Mahkemesinin Dava Açma Süresini Hesaplarken Usul Kurallarını Katı Şekilde Yorumlaması, Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Eder
Anayasa Mahkemesi ("AYM"), 25 Aralık 2018 karar tarihli ve 2014/14359 başvuru sayılı kararı ("Karar") ile, başvurucuların çevresel etki değerlendirmesi ("ÇED") kararına itiraz için açtıkları davada
Turkey
26 Jun 2019
9
Turkish Medicines And Medical Devices Agency Published An Announcement On Brexit Process For Medical Device Companies
In accordance with the 10 April 2019 dated decision of the European Council Brexit date has been postponed to 31 October 2019.
European Union
20 Jun 2019
10
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Tıbbi Cihaz Firmaları İçin Brexit Sürecine İlişkin Duyuru Yayımladı
("Duyuru") yayımlamıştır. TİTCK, Duyuru'da bir ürünün Brexit öncesi pazara çıkıp çıkmadığı hususuna göre, o ürünün pazarda kalması için atılması gereken adımların değiştiğini belirtmiştir.
Turkey
20 Jun 2019
11
Turkish Constitutional Court: Blocking Access To A Website Breaching A Trademark Does Not Violate The Freedom Of Expression
The Turkish Constitutional Court ruled that blocking access to the site with the domain name "www.xxxkargomagdurlari.com" ["xxxcouriervictims.com" in English] considering it as against the rule of good faith ...
Turkey
12 Jun 2019
12
Anayasa Mahkemesi: Alan Adında Başka Şirkete ait Markanın Kullanılması Sebebiyle İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesi İfade Özgürlüğünü İhlal Etmez
Anayasa Mahkemesi, "www.xxxkargomagdurlari.com" alan adlı internet sitesine Türk Ticaret Kanunu'nun 55. maddesi uyarınca dürüstlük kuralına aykırı ticari davranış olarak değerlendirilerek getirilen erişim engeli kararının ifade özgürlüğüne aykırı olmadığına karar vermiştir.
Turkey
12 Jun 2019
14
Turkish Constitutional Court Ruled On Violation Of Right To Access To Court
The applicant filed a re-employment lawsuit against the employers claiming the termination was not based on just cause.
Turkey
4 Apr 2019
16
Turkish Constitutional Court Ruled That Levying Consumption Tax On Self-Manufactured Electricity And Coke Gas Breaches The Property Right
The Turkish Constitutional Court recently ruled that levying consumption tax on the consumption of electricity that the Applicant itself has generated by using coke gas, violated the property right.
Turkey
26 Mar 2019
17
Turkish Constitutional Court: Long-Term Continuation Of Provisional Attachment Breaches Property Rights
Turkish Constitutional Court ruled that, with its decision number 2014/17196 Application on 25 October 2018, a provisional attachment existing on an immovable for more than a decade causes more damage ...
Turkey
26 Mar 2019
18
Turkish Constitutional Court: Paying 10% Of Tender Price After The Verdict Of The Annulment Case Violates Rights Of Access To The Court
The Turkish Constitutional Court recently decided that paying 10% of the tender price after the annulment of tender case is rejected by the Enforcement Court, places an excessive economic burden to the applicant ...
Turkey
12 Mar 2019
20
Medications Included In "The List Of Medications Subsidized By Government" After The Treatment Will Also Be Subjected To Reimbursement As Per The Principle Of Equality
As per the Article 2 of the Constitution, the Republic of Turkey is a social state governed by the rule of law.
Turkey
8 Feb 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7  
>>Next