Search
Searching Content indexed under Copyright by Inanici - Tekcan Ortakligi ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Foreign TV Series Wıth Turkish Remakes And Screenwriter Rights
The most favourite productions of Turkish Televisions, which constitute almost the whole of entertainment and domestic life of Turkish people, are the TV series and morning shows.
Turkey
13 Mar 2019
2
Photograph And Copyright Law
That's why a photograph shall be issue of at least two people's rights.
Turkey
3 Sep 2018
3
Advertising Agreements And Copyright Law
Copyright Law primarily protects the "Author" of the work and regulates some important principles, some provisions which cannot be agreed otherwise and the rights that cannot be waived before they are born.
Turkey
18 Apr 2018
4
Reklam Sektöründe Telif Davaları
İnsan zekâsının ve yaratıcı gücünün pazar ekonomisi emrine tahsis biçimlerinden biri de reklam alanıdır. Bu alanın aktörleri başlıca dört gruptan oluşur.
Turkey
26 Feb 2018
5
Players Of Advertısıng Industry And Copyrıght Law
One can easily say that "Advertising Industry nowadays sits at the heart of Copyright Law". The purpose of the creative activity is not the advertising material, but to create a work of art.
Turkey
20 Dec 2017
6
Bilgisayar Programlarının Yeniden Satışıyla İlgili Hüküm, Hakların Tükenmesi İlkesi Açısından Yeniden Düzenlenmektedir.
Bilgisayar programlarının yeniden satışı, Telif Hukukunda hakların tüketilmesi kavramı ışığında incelenirken, Ticaret Hukukunda "paralel ticaret" kavramıyla tartışılmaktadır.
Turkey
26 Oct 2017
7
Fsek Tadil Tasarısında Hazırlık Tasarımı - Bilgisayar Programı İlişkisi Yeniden Tanımlanıyor
Bilgisayar programları 1995 yılında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda (FSEK) yapılan bir değişikle "eser olarak" tanımlanmış ve Telif Hukuku koruması altına alınmıştır. Kanunun 2/1 fıkrası...
Turkey
10 Oct 2017
8
Resale Of Computer Programs Under The Draft Amendment To Turkish Law On Intellectual And Artistic Works
While resale of computer programs is assessed in the light of the exhaustion of rights principle under Copyright Law, it is discussed with the concept of "parallel trade" under Commercial Law.
Turkey
1 Aug 2017
9
Preparatory Design And Computer Program Terms Are Redefined In Draft Amendment To Turkish Law On Intellectual And Artistic Works
Computer programs are defined as an "artistic work" and protected under Copyright Law according to an amendment made in 1995 to Law on Intellectual and Artistic Works.
Turkey
5 Jul 2017
10
Yazılım Startup Projelerinde Harici (Freelance) Telif Sözleşmeleri
2008 yılından itibaren Silikon Vadisinde doğan Startup kavramı ile yeni bir iş biçimi çıktı karşımıza.
Turkey
5 Jun 2017
11
Startuplar için Fikri Mülkiyet Stratejisi Oluşturmanın önemi
Bir startupa başlarken her girişimci; elemanların işe alınması, ürünlerin geliştirilmesi, yatırımcıların bulunması, pazarlama stratejilerinin belirlenmesi gibi bir takım faaliyetleri yürütür.
Turkey
10 May 2017
12
Freelance Copyrıght Agreements In Software Startups
As of 2008, we met a new business model with the startup concept which has arisen from Silicon Valley.
Turkey
23 Mar 2017
13
Film Elements And Film Agreements Under Turkish Copyright Law
A movie or a television film consists of many elements. On one side; there are elements which grant copyright on the film such as scenario, dialogue, director and original film soundtrack and these may be deemed as basic elements of a film.
Turkey
7 Jun 2016
14
How Did Darth Vader Become A Toy?
Commercialization of products which are based on major personality features (names, portraits, characteristic features) of real or fictional characters and/or materials appearing in a Film may be defined as character merchandising.
Turkey
17 Mar 2016
15
Film Treatment – Scenario And Turkish Copyright Law In The Light Of A Supreme Court Decision
That is why, author of the Scenario is also deemed as one of the authors of the film.
Turkey
22 Feb 2016
Links to Result pages
 
1