Search
Searching Content from Turkey indexed under Directors and Officers ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
FICPI Turkey – Roundtable Meeting On The Similarity Of Goods And Services
FICPI – TURKEY arranged its fifth roundtable meeting on how goods/services similarity concept is interpreted in the doctrine of trademark law ...
Turkey
27 May 2019
2
Rules And Practical Tips On Board Meetings And Composition
The board of directors is the executive and representative authority and a mandatory corporate body of a joint stock company.
Turkey
27 Mar 2019
3
Prohibition Of Joint Stock Companies' Subscription For Their Own Shares
The purpose of the provision is to prevent the prohibition under the first paragraph from being disabled by collusive transactions.
Turkey
22 Mar 2019
4
Recent Developments Regarding Concordat
Important regulations regarding the Concordat are made with the Regulation on Concordat Commissar and Board of Creditors, and The Regulation on the Documents to be Added to Concordat Request, ...
Turkey
20 Mar 2019
5
Business Judgment Rule: A Legal Theory Or A Real Protection For The Board Members In Turkey?
Joint-stock companies have become structures that have the power to influence economic life nationally and even internationally.
Turkey
7 Mar 2019
6
Public Offerings And Corporate Governance In Turkish Defense Industry
Public offering legislation in Turkey does not prescribe a different process for companies operating in the defense industry.
Turkey
18 Feb 2019
7
Limited Şirketlerde Ortağın Ortaklıktan Çıkması ve Çıkarılması
Şirkete ortak olma iradesine şekil veren etkenlerin değişmesi veya ortadan kalkması halinde limited şirket ortağının ortaklıkta kalmaya veya benzer
Turkey
7 Jan 2019
8
Insurance Of Shareholders In Joint-Stock Companies
In this article, we will try to answer question marks related to insurance statues of shareholders.
Turkey
2 Jan 2019
9
New Rules On Technical Bankruptcy In Turkey
COMMUNIQUÉ ON PROCEDURES AND PRINCIPLES ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE 376 OF THE TURKISH COMMERCIAL CODE NO. 6102 ("COMMUNIQUÉ") ENTERED INTO FORCE
Turkey
7 Dec 2018
10
Expiration Of The Term Of Office Of Board Members
As per Article 362 of the Turkish Commercial Code No. 6102, board members are elected for a maximum term of three (3) years.
Turkey
3 Dec 2018
11
Appointment Of A Custodian To A Company Under Turkish Law
Question is often asked whether a custodian may be appointed to a company by courts to replace or co-exist with the current management and if so under which circumstances.
Turkey
9 Nov 2018
12
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali
Genel kurul kararının iptali davası azınlığın ve münferit pay sahiplerinin, çoğunluk tarafından ihlal edilmesi halinde başvurulabilecek en etkili yollardan bir tanesidir.
Turkey
11 Oct 2018
13
Yöneticiyi Koruyan Bir Kavram: İş İnsanı Kararı İlkesi
Ancak bu sorumluluk sınırsız değil ve bazı objektif kıstas ve ilkelere bağlı olarak değerlendiriliyor.
Turkey
14 Sep 2018
14
Liaison Offices
Establishing a liaison office in Turkey is one of the options for conducting a business in Turkey for foreign-based companies.
Turkey
3 Aug 2018
15
Borca Batiklik Ve Yöneticilerin Sorumluluğu
Dergimizin bir önceki sayısında sermaye kaybı (teknik iflas) durumunun veya ihtimalinin olup olmadığının değerlendirilmesi ve var ise bu durumun nasıl bertaraf edileceği konusuna değinilmiştir.
Turkey
2 Aug 2018
16
Convening A Formal Shareholders Meeting Under Turkish Commercial Code
The procedure for inviting the general assembly to meeting has been set forth in Article 410 of Turkish Commercial Code ("TCC") numbered 6102.
Turkey
8 Jun 2018
17
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
TTK'nın 461'inci maddesi uyarınca rüçhan hakkı ancak haklı sebeplerin varlığı halinde ve en az esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile sınırlandırılabilmekte veya kaldırılabilmektedir.
Turkey
7 Jun 2018
18
Limited Şirkette Ortak Ve Müdürlerin Bağlilik Yükümlülüğü Ve Rekabet Yasaği
Limited şirketler, nispeten daha az sermaye ile kurulabilmeleri, yapı olarak daha basit ve yönetilebilir olmaları ve kuruluş işlemlerinin anonim şirketlere göre daha kolay olması sebebi....
Turkey
11 May 2018
19
Work Permits And Work Permit Exception Certificates For Foreign Directors And Managers
Ministry officials note that they are awaiting secondary legislation, which will provide further detail and clarity on requirements and the rules and procedures around the grant of work permits...
Turkey
16 Apr 2018
20
Nullity Of A Resolution Of Board Of Directors Under Turkish Commercial Code
BoD has duties and responsibilities to treat shareholders equally who are in equal status.
Turkey
10 Apr 2018
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7  
>>Next