Search
Searching Content from Turkey indexed under Divorce ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
The Recognition And Enforcement Of The Foreign Court Decisions And Marital Breakdown By Foreign Court And Administration Decisions
States, as a reflection of their sovereignty, use their judiciary powers independently.
Turkey
5 Apr 2019
2
Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi hakkında genel bilgiler
Devletler kendi ülkeleri üzerindeki egemenliklerinin bir yansıması olarak, yargılama faaliyetlerini bağımsızca yürütürler.
Turkey
5 Apr 2019
3
Registration Of Decisions Taken By Foreign Judicial Or Administrative Authorities With The State Register In Turkey
Regulation Concerning Registry Under State Register Any Judgments Made And Adopted By Foreign States' Judicial Or Administrative Authorities issued and entered into effect following publication ...
Turkey
2 Mar 2019
4
Velayet hukukuna genel bir bakış
Arapça kökenden gelen velayetin sözlük anlamı, ermişlik, söz geçirmedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda ("TMK") velayetin tanımı net bir şekilde yapılmamıştır.
Turkey
6 Feb 2019
5
Child Allowance
The judge has to take care the superior interests of the child while determining the child allowance.
Turkey
7 Dec 2018
6
Exceptıonal Regulatıons Regardıng Decısıons By Foreıgn Authorıtıes
Legal recognition of a status or fact in a jurisdiction is a formal acknowledgement of it being true, valid, legal or worthy of consideration and may involve approval or the granting of rights.
Turkey
3 Dec 2018
7
Yabancı makamlar tarafından verilen boşanma kararları hakkında istisnai düzenleme
29.04.2017 tarihinde yürürlüğe giren 690 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 4.
Turkey
3 Dec 2018
8
İştirak Nafakası
İştirak nafakası, çocuğun velayet ayrıcalığı üzerinde olmayan ebeveynin, çocuğun yiyecek, barınma, giyecek, sağlık, eğitim, dinlenme, ulaşım, harçlık gibi giderlerine gücü oranında katılması sonucu, ...
Turkey
31 Oct 2018
10
Yargı Yoluna Başvurmaksızın Boşanmaya Dair Yabancı Mahkeme Kararlarının Nüfus Kütüğüne Tescili
Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan ve 29. Nisan. 2017 Tarihli 30052 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4.
Turkey
18 Sep 2018
11
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi.
Turkey
3 Sep 2018
12
Turkish Family Law: Court System & Jurisdiction
The family courts must encourage parties to decide on the subject matter of the dispute, without involving the court.
Turkey
26 Jul 2018
13
A Concise Glance Over Divorce Procedure In Turkey
Under the Turkish Civil Code (Law No: 4751) ("TCC") the termination of marriage with the divorce can only be done within the context of justified divorce grounds set out in the Civil Code.
Turkey
10 Jul 2018
14
Boşandiktan Sonra: Anne-Babanın Çocukla Kişisel İlişki Kurmasi
Ana-babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlıklı 8.maddesi tarafından korunmaktadır.
Turkey
20 Jun 2018
15
An Easy Way To Split: Consensual (Uncontested) Divorce In Turkish Family Law
Increasing number of people are choosing consensual divorce over the contested one, because it is quicker, easier and cheaper.
Turkey
29 May 2018
16
Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Ancak, ayrı ayrı müracaat edilmesi halinde her iki müracaat arasındaki sürenin doksan günü geçemeyeceği belirtilmektedir.
Turkey
14 Feb 2018
17
Boşandıktan Sonra: Anne-Babanın Çocukla Kişisel İlişki Kurması
Ana-babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlıklı 8.maddesi tarafından korunmaktadır.
Turkey
6 Feb 2018
18
Bir hukuk genel kurulu kararı ışığında; boşanma protokolü nasıl yapılmalı?
Boşanma davaları çoğu zaman iplerin sonuna kadar gerildiği, herkesin birikmiş öfkesini ve kinini davaya, hatta müşterek çocuklar üzerine kanalize ettiği...
Turkey
27 Nov 2017
19
Türk Medeni Kanunu'nda Anlaşmalı Boşanma Ve Şartları
Türk Medeni Kanunu eşlere, mahkeme nezdinde çekişmeli usulde boşanma davası açma hakkının tanıdığı gibi eşlerin birbirleri ile anlaşma yaparak boşanmaları imkanını da tanımaktadır.
Turkey
14 Nov 2017
20
690 Sayılı Khk Kapsamında Boşanmaya, Evliliğin Butlanına, İptaline Veya Mevcut Olup Olmadığının Tespitine İlişkin Olarak Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili/Tanınmas V
690 Sayılı Khk Kapsamında Boşanmaya, Evliliğin Butlanına, İptaline Veya Mevcut Olup Olmadığının Tespitine İlişkin Olarak Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili/Tanınması Ve...
Turkey
14 Jun 2017
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next