Search
Searching Content from Turkey indexed under Trademark ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Invisible Features And Functionality Of Designs
The seminar "Invisible Features and Functionality of Designs" was held at the Turkish Patent and Trademark Office in Ankara on 21 March 2019
Turkey
18 Oct 2019
2
Yeniden İnceleme Ve Değerlendirme Kurlulu'nun Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçi Hakkina İlişkin Güncel Karari
Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu önünde yapılan itirazda, itiraz sahibi, başvuru konusu markada bulunan ibarenin bir sebze türü olan biberin çeşit adı (variety name)
Turkey
18 Oct 2019
3
New Examination Guideline By TurkPatent And Absolute Grounds Of Refusal İn Turkish Trademark Examination
On 30th September 2019 the new trademark examination guideline has been published by TurkPatent which includes more titles and examples compared to the guideline published in 2011.
Turkey
17 Oct 2019
4
Turkish Court Of Cassation Clarifies The Uncertainty For Non-Use Actions
11th Chamber of Turkish Court of Cassation rendered a long-awaited decision on the cancellation of trademarks that have not been in use for five years starting from the registration date.
Turkey
9 Oct 2019
5
Yargıtay, Marka Kullanma Yükümlülüğü Konusundaki Belirsizliği Giderdi
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kanunların geriye dönük olarak uygulanmamasına rağmen, kanun koyucunun iradesinin göz önüne alınması gerektiği yönündeki görüşünü açıklayarak...
Turkey
9 Oct 2019
6
Rekabet Kurulu Kamu Spotu filmi hazırlamak isteyen teşebbüs birliklerine geçit vermedi …
Geçtiğimiz günlerde, Rekabet Kurulu İklimlendirme – Soğutma – Klima İmalatçıları Derneği ("İSKİD") ile Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Turkey
6 Oct 2019
7
A Comparative Analysis Of Trademark Dilution In Turkish And Us Law Systems In View Of Precedent Decisions
In Turkish Law, on the other hand, the definition of the concept of dilution is not stated clearly in any law text.
Turkey
4 Oct 2019
8
Opinions On Expert Reports' Place In Turkish Trademark Litigation Practice And Review Of A Court Decision
A rather recent example from a rather unexpected place inspired me to write this article.
Turkey
3 Oct 2019
9
Trademark Litigation 2019 In Turkey
Turkey is a party to most major international treaties relating to intellectual property, including the Agreement on Trade-Related Aspects
Turkey
24 Sep 2019
10
Gayri Maddi Haklarin Vergilendirilmesi: DEMPE Analizi
Çok uluslu işletmelerde, grup şirketleri arasında gayri maddi varlıkların transferi veya kiralanması gibi işlemlerde uygulanan tek taraflı fonksiyon analizi, adaletli bir sonuç vermemekte ve birçok ülke için ...
Turkey
18 Sep 2019
11
Trademark Registration (Under Turkish Law) Guide
This is the preliminary survey process carried out before the initiation of the trademark application, in order to fasten the process for the trademark
Turkey
27 Aug 2019
12
Court Of Cassation Issues Long-Awaited Decision On Non-Use Revocation Actions
A four-day legal gap was created following the annulment of Article 14 of Decree-Law No 556, which regulated the use requirement
Turkey
22 Aug 2019
13
Significant Amendments To The Regulation On The Implementation Of The Industrial Property Code
The Turkish Regulation on the Implementation of the Industrial Property Code, which is the main regulation for industrial property rights, has been amended by a regulation published in the Official Gazette on 8 July 2019.
Turkey
13 Aug 2019
14
Turkey Amends The Regulation On The Application Of Industrial Property Law And Regulation On The Application Of Integrated Circuit Topography
With the Regulation regarding Amendment of the Regulation regarding Application of Industrial Property Law published in the Official Gazette dated 8 July 2019 and numbered 30825; in the case of
Turkey
7 Aug 2019
15
Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik'te Değişiklik Yapıldı
8 Temmuz 2019 tarih ve 30825 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
Turkey
7 Aug 2019
16
Victory For Red Bull As Trademark Office Refuses Application For Blue And Grey Colour Mark
The Re-examination and Evaluation Board of the Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT) has found that an application for a colour mark
Turkey
31 Jul 2019
17
Turkey Amends The Regulation On Methods And Procedures For Manufacturing, Labelling And Control Of Tobacco Products
As stated in our previous article, Turkey introduced new plain packaging rules for tobacco with the Regulation on Methods and Procedures for Manufacturing, Labelling and Control of Tobacco Products ...
Turkey
29 Jul 2019
18
Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Daha önce duyurduğumuz üzere, tütün mamullerinin tek tip paketlenmesine ilişkin düzenlemeler getiren Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ...
Turkey
29 Jul 2019
19
EU General Court Decided On Invalidation Of Adidas' Three Parallel Stripes Trademark Due To Lack Of Distinctiveness
Adidas' three parallel and vertical black stripes trademark was registered in 2014 for "clothing, footwear, headgear" before the EUIPO.
European Union
26 Jul 2019
20
Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Adidas'ın Üç Paralel Çizgi Markasının Ayırt Edici Olmadığından Bahisle İptaline Karar Verdi
EUIPO, hükümsüzlük talebini kabul ederek markanın ayırt edici niteliği haiz olmaması nedeniyle en başından tescil edilmemesi gerektiğini kabul etmiştir.
European Union
26 Jul 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next