Search
Searching Content from Turkey indexed under Energy Law ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Electronic Application Requirement For Energy Markets Pre-License And Licenses Has Been Introduced
EMRA Application System will be accessed through an e-government password, an electronic signature or a mobile signature.
Turkey
23 Aug 2019
2
Enerji Piyasasında Önlisans ve Lisans Başvurularında Elektronik Başvuru Usulü Yürürlüğe Girdi
EPDK Başvuru Sistemine Erişim, e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza ile sağlanacaktır.
Turkey
23 Aug 2019
3
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TAMAMLANABİLMESİ İÇİN EK SÜRE
19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulan 7186 sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ("Değişiklik Kanunu")
Turkey
9 Aug 2019
4
Recent Keynotes Of June 2019
The Resolution (No: 1130) on the Amendment to the Resolution on the Application of Additional Financial Obligation on the Import of Certain Goods Originating in the United States of America was published in the ...
Turkey
7 Aug 2019
5
Recent Keynotes Of May 2019
The Resolution of the President dated 10.05.2019 and numbered 2019/1102 on Approval of the Agreement on Participation of the Republic of Turkey to the European Solidarity Program Between the Government of Republic of Turkey ...
Turkey
7 Aug 2019
6
Recent Keynotes Of April 2019
The Resolution (No: 846) on Approval of the Memorandum of Understanding Regarding the Arrangement of the Third UNWTO-UNESCO World Tourism and Culture Conference Between the Republic of Turkey and ...
Turkey
5 Aug 2019
7
Yenilenebilir Enerji Tekonolojilerinde Patent
Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Fosil Yakıtlar, Patent, İnovasyon, Devlet Teşvikleri.
Turkey
11 Jul 2019
8
Turkey Adopts New Regulation On Unlicensed Electricity Production In The Electricity Market
The procedures and principles applicable to real and legal persons, who may produce unlicensed electricity are updated.
Turkey
26 Jun 2019
9
Lisanssız Elektrik Üretimine Dair Usul ve Esaslar Güncellendi
Lisanssız elektrik üretebilecek gerçek ve tüzel kişilerin tâbi olacakları usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.
Turkey
26 Jun 2019
10
Mixed Blessings Of The Latest Wind Power Tender
The share of renewable energy sources (including hydro) had increased from 43.3% to 44.7%, and the share of total wind installed capacity increased from 7.9% to 8.4% in 2018.
Turkey
21 Jun 2019
11
Elektrik Piyasasında Sistem Kullanım Anlaşmalarının Hukuki Niteliği
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (EPK) ile Türkiye elektrik piyasası kapsamlı bir reform sürecine girmiştir.
Turkey
19 Jun 2019
12
Türkiye'de Akaryakıt İstasyonları Arasında Kilometre Tahdidi Uygulaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 14/06/1997 tarihli ve 23019 sayılı Resmi Gazete'de konuyla ilgili yeni bir Tebliğ yayımlamıştır.
Turkey
19 Jun 2019
13
Elektrik Piyasasında İthalat Faaliyeti ve Şartları
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nda (Kanun) lisans alınması kaydıyla piyasada yürütülebilecekler faaliyetler arasında elektriğin ithalatı da sayılmıştır.
Turkey
19 Jun 2019
14
Doğal Gaz Piyasasında İthalat Faaliyeti ve Lisans Şartları
Türkiye doğal gaz piyasasına ilişkin hukuki sürecin, 350 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1988 yılında yürürlüğe girmesiyle başladığı kabul edilmektedir.
Turkey
19 Jun 2019
15
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Hakkında
İşbu Bilgi Notu, 10.05.2019 Tarihli ve 30770 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Karar'a ilişkin olarak tanzim edilmiştir.
Turkey
4 Jun 2019
16
Elektrik Piyasasında Perşembenin Gelişi…
Her halükarda, önümüzdeki süreçte elektrik piyasasında radikal değişikliklerin olması kaçınılmaz gözükmektedir.
Turkey
21 May 2019
17
YEKDEM'den yararlanacaklar dikkat: Zaman daralıyor!
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla getirilen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması ("YEKDEM") yeniden enerji piyasasının gündeminde.
Turkey
19 May 2019
18
Turkish Nuclear Regulatory Authority
On April 25, 2019, the Turkish Nuclear Regulatory Authority's ("NRA") Organisation Regulation ("Regulation") was published in the Official Gazette and became effective.
Turkey
17 May 2019
19
Draft Amendments To The Measures Regulation For Electricity Distribution And Supply Companies
The Draft Regulation envisages to include the foregoing events as additional grounds for imposing such measures and sanctions.
Turkey
15 May 2019
20
Legal Considerations For Energy Projects In Turkey
Few countries are better located from a strategic standpoint than Turkey. Acting as the gateway between southeast Europe and the Middle East, being able to navigate the country's legal and regulatory system ...
Turkey
7 May 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next