Search
Searching Content from Turkey indexed under Contract of Employment ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
İşverenin yönetim hakkı ve yıllık ücretli izinlerin kullanılması sorunu: Yıllık izinlerin kullanılacağı zamanı çalışan mı belirler, işveren mi?
Çalışan-işveren ilişkisinde yıllık ücretli izinlerin ne zaman ve ne şekilde kullanılacağı aslında bilindiği zannedilen ama çok da doğru bilinmeyen bir konudur.
Turkey
22 Oct 2019
2
Überblick über vertragliche Ansprüche im Türkischen Recht
Die gesetzliche Grundlage für vertragliche Ansprüche findet sich in Art. 112 OGB ff.
Turkey
21 Oct 2019
3
Aylik Bülten Temmuz-Ağustos, 2019
Aylık olarak yayınlanan hukuk bültenimizde şirketler için pratik bilgiler, mevzuatımızda yapılan değişiklikler, mevcut içtihatlar ve sektörel düzenlemeler yer almaktadır
Turkey
11 Oct 2019
4
Monthly Bulletin May, 2019
Our monthly law bulletin contains practical information for companies, amendments in our legislation, current case law and sectoral regulations.
Turkey
4 Oct 2019
5
Monthly Bulletin April, 2019
Our monthly law bulletin contains practical information for companies, amendments in our legislation, current case law and sectoral regulations.
Turkey
4 Oct 2019
6
Aylik Bülten - Nisan, 2019
TCMB yılın ilk ikinci çeyreğinde kredi kartlarında uygulanacak azami gecikme faiz oranlarında indirime gitmiştir.
Turkey
3 Oct 2019
7
Aylik Bülten - Aralık, 2018
Aylık olarak yayınlanan hukuk bültenimizde şirketler için Pratik bilgiler, mevzuatımızda yapılan değişiklikler, mevcut içtihatlar ve sektörel düzenlemeler yer almaktadır
Turkey
2 Oct 2019
8
Yillik ücretli izin hakkina ilişkin kanuni sürelerin uygulamasi
4857 sayılı İş Kanunu'nun 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte, 25391 sayılı Resmî Gazete'de 03.03.2004 tarihli "Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği" yayımlanmıştır.
Turkey
30 Sep 2019
9
İşçilik Alacaklarinin Haczi İle İşverenin Bu Konudaki Yükümlülükleri
Ayrıca işverenin, maaş haciz müzekkeresinde belirtilen borçlunun o işyerinde çalışıp çalışmadığı hususuna da dikkat etmesi gerekecektir.
Turkey
23 Sep 2019
10
Fazla çalişma ücretinin ve serbest zaman izninin sigorta primine tabi tutulabilirliği açisindan farki
Fazla çalışmanın karşılığı olarak 4857 sayılı İş Kanunu'nun getirmiş olduğu yeniliklerden biri, ücret hak edişten öte işçiye serbest zaman tanınmasıdır.
Turkey
20 Sep 2019
11
İkale Sözleşmelerinin Damga Vergisi Boyutu
İşveren ile işçi arasındaki mevcut iş ilişkisi, tarafların birbirleri ile uyumlu irade beyanları ile ikale sözleşmesi imzalanarak da sona erdirilebilmektedir.
Turkey
18 Sep 2019
13
Collective Labor Agreements And Strikes
Labor law is a very dynamic branch of law which is intertwined with daily life. It is very important to evaluate the problems encountered according to the characteristics of the factual events.
Turkey
5 Aug 2019
14
Court Of Appeals Disambiguates Penalty Clauses In Employment Agreements
The decision was published on the Official Gazette on July 18, 2019.
Turkey
2 Aug 2019
15
Employee Inventions And Designs Under New IP Code
Employee inventions and designs are one of the main areas of intervention of the new Code of Industrial Property 6769. The new code substantially modifies the now repealed Decree-Law 551/1995 on Patents and Utility Models.
Turkey
26 Jul 2019
16
How The Labour Contracts Terminate With Mutual Rescission Agreements Through The Eyes Of The Awards Of Court Of Appeal
An employer and an employee can end their business relationship besides termination or an expiry of a contract.
Turkey
18 Jul 2019
17
Termination Of Employment Contracts By Employers As Per Turkish Labor Law
There are two separate systems provided in the Turkish Labor Law (the Law) for the termination of employment contracts. The first system is noted as the ‘freedom of termination'
Turkey
16 Jul 2019
18
Turkey's New Ban On Setting Salaries In Foreign Currencies
As a result of a presidential decree aimed at protecting the value of the Turkish lira, residents in Turkey are now prohibited from agreeing to the value of monetary obligations
Turkey
15 Jul 2019
19
Çalışanların Prim Hesaplama Usulünün Değiştirilmesinin İş Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
Çalışma koşulları, işçinin çalıştığı işyeri, departman, unvan, aldığı ücret ve ekleri, işyeri ve eklentilerinde sağlanan imkanlar, yapılan işin türü ve miktarı, işin işçinin fiziksel veya ruhsal bünyesine uygunluğu, ...
Turkey
4 Jul 2019
20
Evaluation Of The Amendment Of The Employees' Bonus Calculation Procedure
Working conditions infers to the workplace, department, title, wages and additional remunerations, the facilities provided at the workplace, the type and amount of work performed, the suitability of the work to the ...
Turkey
4 Jul 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
>>Next