Search
Searching Content by Ayça Türkoğlu from Aksan Law Firm ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Azınlık Pay Sahipleri için Anonim Şirketten Çıkış Bileti: Haklı Nedenle Fesih Davası
Yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ile hukukumuza kazandırılmış olan en önemli davalardan biri haklı nedenle fesih davasıdır.
Turkey
1 Oct 2019
2
İşveren Vekili (mesul müdür) ataması yaparken hangi hususlara dikkat etmek gerekmektedir?
Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre işin işveren adına yürütülmesinde yetkili bir sigortalı çalışanın işveren vekili olarak nitelendirilebilmesi için işyerinde işçiyi işe alma veya işten çıkarma gibi görev ve yetkilerinin bulunması gerekmektedir.
Turkey
20 Aug 2018
Links to Result pages
 
1