Search
Searching Content by Aksan Law Firm ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Reklam Amaçlı Gönderilen Elektronik İletilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uygunluğu
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte yaşanan teknolojik gelişmeler bireylere ait bilgi ve verilerin toplanmasını ve işlenmesini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır.
Turkey
18 Sep 2019
2
İş Hukuku Çerçevesinden Mobbing
Son yıllarda sıkça duyduğumuz ve farkında olmasak da hayatımızın içinde yer alan bir kavram olarak mobbing;
Turkey
24 Jul 2019
3
Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk
Arabuluculuk; dava yoluna gitmeden, kişilerin başvurabileceği alternatif bir çözüm yoludur.
Turkey
24 Jul 2019
4
Yargıtay Kararı Işığında*; toplu iş sözleşmeleri için yapılan yetki tespiti başvurusunda tek işyeri kavramının değerlendirilmesi
Toplu iş sözleşmesi Anayasa madde 53 ile tanınmış anayasal bir hak olup Anayasamızın 53.maddesinin 1.fıkrasına göre "İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma ...
Turkey
17 Jun 2019
5
How In Practice Does (i) A Turkish Company And (ii) A Foreign Investor Or Lender Sue The Turkish Government Or Any Turkish State Entity?
The legal nature of contracts of administration is determined either according to jurisprudence or by positive law/legislation/statutes.
Turkey
17 Sep 2018
6
What Is The Strict Legal And Practical Position On Enforcement Of Arbitral Awards Against These Public Economic Enterprises?
There are two different regulations regarding enforcement and recognition of arbitral awards in Turkey bearing element of foreignness.
Turkey
23 Aug 2018
7
What Is The Position Of (I) The Turkish Government And (II) Each Of The Core Turkish State Entities In Relation To Sovereign, State, Or Any Other Process Or Asset Immunity?
According to the Article 125 of Turkish Constitution titled as "Judicial Review"; recourse to judicial review shall be available against all actions and acts of administration.
Turkey
22 Aug 2018
8
Legal Structure Of The Public Economic Enterprises In Turkey
The Decree Law No. 233 published in the Official Gazette no. 18435 dated June 18th, 1984 deals with public institutions, which are established by decisions of Council of Ministers.
Turkey
22 Aug 2018
10
İşveren Vekili (mesul müdür) ataması yaparken hangi hususlara dikkat etmek gerekmektedir?
Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre işin işveren adına yürütülmesinde yetkili bir sigortalı çalışanın işveren vekili olarak nitelendirilebilmesi için işyerinde işçiyi işe alma veya işten çıkarma gibi görev ve yetkilerinin bulunması gerekmektedir.
Turkey
20 Aug 2018
Links to Result pages
 
1