Search
Searching Content by Okyay | Evren ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Severance Payment And It's Calculation In Turkish Law (Video)
We prepared this video to explain what is severance payment, how can you calculate it and what are the certain items in this calculation in Turkish Law.
Turkey
14 Aug 2018
2
Kıdem Tazminatı Nedir ve Nasıl Hesaplanır? (Video)
Yargıtay kararları ışığında kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağını inceledik. Kıdem tazminatına esas ücret nedir? Hangi ücret kalemleri kıdem tazminatı hesabına dahil olur?
Turkey
3 Aug 2018
3
İşverenin İşyerinde Güvenlik Kamerasi Kullanmasinin Kişisel Verilerin Korunmasi Bakimindan Değerlendirilmesi
İşverenler yalnızca iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile işyerinin korunması amacıyla güvenlik kamerası kullanabilirler.
Turkey
26 Jul 2018
4
Biyometrik Sistemle İşyerinde Veri Toplanmasının Kişisel Verilerin Korunması Bakımından Değerlendirilmesi
Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde çalışma yaşamının denetimi ve düzenlenmesi çok daha kolay hale gelmiştir. Bu durum başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel insan hakları açısından çeşitli sorunları meydana getirebilmektedir.
Turkey
23 Jul 2018
5
Kıdem tazminatında esas alınacak ücret kalemleri nelerdir?
Bu çalışmada öncelikle kıdem tazminatının Türkiye'de zaman içinde geçirdiği evreler anlatılacaktır.
Turkey
9 Jul 2018
6
VERBİS Nasıl Çalışacak?
9 Nisan 2018 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Verbis sisteminin nasıl çalışacağına ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.
Turkey
14 May 2018
7
İki Dakikada "Mobbing Nedir?"
Yargıtay kararları ışığında, "Mobbing Nedir?" sorusunu Türk İş Hukuku açısından inceledik. Neler mobbing olarak değerlendirilir? Mobbinge uğrayan çalışan ne yapabilir? Birçok sorunuzun cevabını videomuzda bulabilirsiniz.
Turkey
 
27 Mar 2018
8
The Board Of Personal Data Protection Stipulated Sufficient Measures For Processing Special Categories Of Personal Data!
The Board Of Personal Data Protection has published a decision in Official Gazette dated 07.03.2018 regarding sufficient measures for processing special categories of personal data.
Turkey
13 Mar 2018
9
İkale ile Birlikte İstifa Dilekçesi Alınması, İkaleyi Geçersiz Hale Getirir
İş akdinin feshi talebinin işçiden geliyor olması halinde işveren tarafından herhangi bir ek ödeme yapmaksızın ikale sözleşmesi yapılabileceği Yargıtay'ın kökleşmiş içtihatları ile kabul edilmiştir.
Turkey
26 Feb 2018
10
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun almış olduğu kararlar ilk kez yayınlandı!
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun, kuruluşundan itibaren ilk kez almış olduğu iki karar 25.01.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.
Turkey
25 Jan 2018
11
For the First Time, The Board Of Personal Data Protection's Decisions Is Published!
For the first time since the Board Of Personal Data Protection was established, its two decisions is published in Official Gazzette dated 25.01.2018.
Turkey
25 Jan 2018
12
Mandatory Mediation in Turkish Labour Law in Two Minutes (Video)
The Labour Courts Law Proposal has been accepted in Turkish Grand National Assembly and will be published in Official Gazzette soon. The proposal will make noticeable changes in Turkish Labour and Social Security Law.
Turkey
9 Jan 2018
13
Türk İş Hukukunda Rekabet Yasağı (Video)
Türk İş Hukukunda çalışanlara getirilen rekabet yasağının geçerlilik koşulları nelerdir, hangi kişilerle rekabet yasağı sözleşmesi imzalanabilir, rekabet yasağı ne zaman geçersiz olur gibi sorularınızın cevabını videomuzda bulabilirsiniz.
Turkey
2 Jan 2018
14
Türk İş Hukukunda Rekabet Yasağı
İşçinin rekabet etmeme borcu, iş sözleşmesine ayrı bir hüküm konmasa da sözleşmenin devam ettiği süre boyunca yürürlüktedir. Bu borç, genel olarak işçinin sadakat borcu içerisinde yer alan bir yükümlülüktür. Bu husus, Türk Borçlar Kanunu(TBK) m. 396/3'te açıkça düzenlenmiştir.
Turkey
13 Dec 2017
15
Duty Of Non-Competition In Turkish Employment Law
Employee's duty of non-competition is effective until employment agreement's termination, even if it is not situated in the agreement. This obligation arises from employee's duty of loyalty. It has been regulated clearly in article 396/3 of Turkish Code of Obligations (TCO).
Turkey
13 Dec 2017
16
Türk İş Hukukunda Arabuluculuk Artık Bir Dava Şartı!
Ülkemizin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku sisteminde oldukça önemli değişiklikler öngören ve özelikle İş davalarında zorunlu arabuluculuk olarak adlandırılan "arabuluculuğun bir dava şartı olarak düzenlemesi" düzenlemeleri ile gündeme gelen İş Mahkemeleri Kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek kanunlaştı.
Turkey
27 Nov 2017
17
From 01.01.2018 Mediation Is Mandatory In Turkish Employment Law
The new law will make noticeable changes in Turkish Labor and Social Security Law. One of them is that from 01.01.2018 mediation procedure will be mandatory before to bring an action.
Turkey
27 Nov 2017
Links to Result pages
 
1