Search
Searching Content by MGC Legal ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Examination About Construction Plans And Annulment Processes
According to the Construction Law No. 3194, article 6 with the title "Spatial planning stages", Spatial plans consist of "Landscaping Plans" and "Construction Plans" stages in accordance...
Turkey
22 Oct 2019
2
Concordat Provisions Amended In Accordance With The Enforcement Law No. 7101 And The Law Regarding The Amendment In Certain Laws
Temporary respite lasts three months. Court can prolong the temporary respite for maximum two extra months upon a claim from the debtor or temporary commissioner before the expiration of three-month period.
Turkey
11 Oct 2019
3
Türkiye Singapur Sözleşmesini İmzaladı
Ülkemiz adına Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan imzaladı.
Turkey
25 Sep 2019
4
Turkey Signs The Singapore Convention
The aim has been to provide international operability and validity to agreements at the end of the intermediacy processes.
Turkey
25 Sep 2019
5
Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB) Tarafından "Görüntü Aygıtları Yoluyla Kişisel Verilerin İşlenmesi" Hususunda Yayımlanan Kılavuza İlişkin Özet İnceleme
Kişisel verilerin bütünüyle kişisel veya hane halkı faaliyetleri esnasında gerçek bir kişi tarafından işlenmesi
Turkey
19 Sep 2019
6
Türkiye'de İnternet Ortamında Yayın Faaliyetlerinin Rtük Tarafından Denetimi Kapsamında Lisanslama Ve Yayın İletim Yetkisi
Türk Dil Kurumuna göre yayın, ‘radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat' demektir.
Turkey
9 Aug 2019
7
Personal Data Transfer To Third Parties In Turkey Or Abroad
The importance of data in 21st century business life is indisputable.
Turkey
9 Aug 2019
8
Kişisel Verilerin Türkiye'de Üçüncü Kişilere, Yurtdışına Aktarılması
21. yüzyıl iş hayatında verinin önemi tartışmasızdır. Günümüzde dijital dönüşüm faaliyetlerine hız veren piyasa aktörleri, üzerinde tasarruf etme hakkına sahip oldukları her türlü veriyi, serbest piyasada rekabet ...
Turkey
9 Aug 2019
9
Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiyede Tenfizi Ve İcra Edilmesi
Uluslararası Ticarette ve Uluslararası Hukukta tarafların sözleşme serbesti kabul edilmiştir ve uygulanacak hukuku serbestçe belirleyebileceği kabul edilmiştir.
Turkey
29 Jul 2019
10
Recognition And Enforcement Of Foreign Court Decisions In Turkey
States holds court decisions as indicators of judicial sovereignty and independence.
Turkey
29 Jul 2019
11
7101 Sayılı İcra Ve İflâs Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Uyarınca Değişen Konkordato Hükümleri
2003 yılından beri uygulanmakta olan, "iflasın ertelenmesi" kurumunun yargı sistemimizden çıkarılmasıyla ortaya çıkan boşluğun doldurulması amacıyla, 15.03.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak ...
Turkey
24 Jul 2019
12
İmar Planları Ve İptal Süreçleri Hakkında İnceleme
3194 sayılı İmar Kanunu'nun "Mekânsal planlama kademeleri" başlıklı 6. maddesine göre, "Mekânsal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak; ...
Turkey
24 Jul 2019
13
Yürürlüğe Giren Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğe Dair İnceleme
Kişisel veriler arasında, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda da düzenlendiği üzere, özel bir yere sahip olan kişisel sağlık verileri hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Haziran 2019...
Turkey
22 Jul 2019
14
Acquisition Of Turkish Citizenship By Foreign Investment
The article sets forth the structure of the legal aspect and ways of investments to be made by foreign investors for acquisition of Turkish citizenship.
Turkey
28 Jun 2019
15
Litigation Capacity For Joint Ventures
There is no legal entity of ordinary partnerships that do not possess this attribute, and therefore no party license.
Turkey
26 Jun 2019
16
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 35. Madde Doğrultusunda Yargıtay Kararı İncelemesi
Maliki's consent to transfer the abandoned of cancellation by the plaintiff on behalf of registration of transfer of the property due to the realization of the condition...
Turkey
21 May 2019
17
Ortak Girişimlerin Dava Ehliyeti
Ortak girişim kavramı için farklı yerlerde farklı isimler kullanılmak ile birlikte son yıllarda yoğun olarak "ortak girişim" kavramı tercih edilmektedir.
Turkey
16 May 2019
18
Kentsel dönüşüm sebebiyle yeniden inşa edilen taşınmazda kiracıya yeniden kiralama yapılması zorunlu mudur?
Eski 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun gereğince bir taşınmazın yıkılması sonrasında kiracının yeni taşınmazda kiracı olarak davet edilmesi esası vardı.
Turkey
21 Mar 2019
19
Bir Bilişim Suçu Olarak; Cryptolocker İçerikli Ransomware Yazılımlar
Fidye yazılımları (Ransomware), bir cihazı kilitleyebilen veya sahibinden para koparmak için içeriklerini şifreleyebilen kötü amaçlı yazılımlardır.
Turkey
13 Feb 2019
20
Basın İş Kanunu'na Tabi Gazetecilerin Yasal Hakları
Bu kanuna tabi gazetecilerin yasal hakları, 4857 Sayılı Kanun'a göre farklılıklar göstermektedir.
Turkey
12 Feb 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5  
>>Next