Search
Searching Content by Inanici - Tekcan Ortakligi ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
İdari Otoritelerin İznine Tabi Hisse Devirleri
Ülkemizdeki bazı hisse devirleri idari kurumların özel izinlerini gerektirme ve/veya bu tür hisse devirlerine çeşitli kısıtlamalar uygulanmaktadır.
Turkey
11 Oct 2019
2
Hisse Satış Sözleşmelerinde Sorumluluk Sınırı
Hisse satış sözleşmelerinde, taraflar sözleşme serbestisi ilkesi gereği çeşitli sorumluluk mekanizmaları düzenleyebilmektedirler.
Turkey
26 Mar 2019
3
SHA Restrictions On Share Transfers
During acquisition of certain part of a company's shares or establishment of a new company, the major SHA discussions happen around the restriction which will be applied for share transfers.
Turkey
13 Mar 2019
4
Foreign TV Series Wıth Turkish Remakes And Screenwriter Rights
The most favourite productions of Turkish Televisions, which constitute almost the whole of entertainment and domestic life of Turkish people, are the TV series and morning shows.
Turkey
13 Mar 2019
5
Ayni Sermaye Olarak Fikri Mülkiyet Hakları
Şirketlere sermaye getirme yollarından biri de "ayni sermaye koyma" yöntemidir. Ayni sermaye nakdi değeri olan hisse senetleri olabileceği gibi, kanunda sayıldığı üzere, üstünde haciz, sınırlı bir ayni hak veya tedbir ...
Turkey
28 Nov 2018
6
Dövizle İşlem Yasağı Getiren 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın Bilişim ve Teknoloji Sektörü Açısından Değerlendirilmesi
Bazı Sözleşmeler İçin Dövizle Düzenleme/Dövize Endekslenme Yasağı Getiren 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (CBK) 13.09.2018 Tarihinde Yayınlandı.
Turkey
27 Sep 2018
7
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi.
Turkey
3 Sep 2018
8
Photograph And Copyright Law
That's why a photograph shall be issue of at least two people's rights.
Turkey
3 Sep 2018
9
Aile Konutu Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Eşlerin müşterek bir şekilde yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, düzenli bir biçimde ikamet ettikleri mekan "aile konutu" olarak nitelendirilmektedir.
Turkey
24 Jul 2018
10
Advertising Agreements And Copyright Law
Copyright Law primarily protects the "Author" of the work and regulates some important principles, some provisions which cannot be agreed otherwise and the rights that cannot be waived before they are born.
Turkey
18 Apr 2018
11
Türk Ticaret Kanunu Bakımından En Sık Karşılaşılan Haksız Rekabet Halleri
Haksız rekabet Türk Ticaret Kanunu'nun 54. maddesinde "rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari ...
Turkey
26 Feb 2018
12
Reklam Sektöründe Telif Davaları
İnsan zekâsının ve yaratıcı gücünün pazar ekonomisi emrine tahsis biçimlerinden biri de reklam alanıdır. Bu alanın aktörleri başlıca dört gruptan oluşur.
Turkey
26 Feb 2018
13
New Communiqués On Management And Audit Of Information Systems And Their Effect To Information System Service Providers
Capital Markets Board ("CMB") recently published two new communiqués; Communiqué on Information Systems Management numbered VII-128.9...
Turkey
22 Jan 2018
14
Players Of Advertısıng Industry And Copyrıght Law
One can easily say that "Advertising Industry nowadays sits at the heart of Copyright Law". The purpose of the creative activity is not the advertising material, but to create a work of art.
Turkey
20 Dec 2017
15
Bir hukuk genel kurulu kararı ışığında; boşanma protokolü nasıl yapılmalı?
Boşanma davaları çoğu zaman iplerin sonuna kadar gerildiği, herkesin birikmiş öfkesini ve kinini davaya, hatta müşterek çocuklar üzerine kanalize ettiği...
Turkey
27 Nov 2017
16
Bilgisayar Programlarının Yeniden Satışıyla İlgili Hüküm, Hakların Tükenmesi İlkesi Açısından Yeniden Düzenlenmektedir.
Bilgisayar programlarının yeniden satışı, Telif Hukukunda hakların tüketilmesi kavramı ışığında incelenirken, Ticaret Hukukunda "paralel ticaret" kavramıyla tartışılmaktadır.
Turkey
26 Oct 2017
17
Fsek Tadil Tasarısında Hazırlık Tasarımı - Bilgisayar Programı İlişkisi Yeniden Tanımlanıyor
Bilgisayar programları 1995 yılında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda (FSEK) yapılan bir değişikle "eser olarak" tanımlanmış ve Telif Hukuku koruması altına alınmıştır. Kanunun 2/1 fıkrası...
Turkey
10 Oct 2017
18
Resale Of Computer Programs Under The Draft Amendment To Turkish Law On Intellectual And Artistic Works
While resale of computer programs is assessed in the light of the exhaustion of rights principle under Copyright Law, it is discussed with the concept of "parallel trade" under Commercial Law.
Turkey
1 Aug 2017
19
Preparatory Design And Computer Program Terms Are Redefined In Draft Amendment To Turkish Law On Intellectual And Artistic Works
Computer programs are defined as an "artistic work" and protected under Copyright Law according to an amendment made in 1995 to Law on Intellectual and Artistic Works.
Turkey
5 Jul 2017
20
Startup Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hukuki Konular
Son zamanlarda artan startup projelerinde; girişimcilerin, yenilikçi fikirlerini ve projelerini hayata geçirmeye verdiği önem ve gayreti, kurdukları girişimin diğer alanlarına pek fazla vermediğini görüyoruz.
Turkey
19 Jun 2017
Links to Result pages
 
1 2 3  
>>Next