Search
Searching Content by Burcu Tuzcu Ersin, LL.M. from Moroglu Arseven ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
The Registration Period For The Data Controller Registry System İs Extended To 31 December 2019
Turkey's Personal Data Protection Authority ("Authority") has extended the deadline for registration with the Data Controller Registry System ("VERBİS") to 31 December 2019, for certain data controllers.
Turkey
27 Sep 2019
2
Veri Sorumluları Sicili'ne Kayıt Süresi 31 Aralık 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") belirli veri sorumluları açısından Veri Sorumluları Sicili'ne ("VERBİS") kayıt yükümlülüğünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.
Turkey
27 Sep 2019
3
Turkey Introduces The Regulation On Submission Of Radio, Television And Voluntary Broadcasts Through The Internet
In parallel, the RTSC will also serve a notice to online broadcasting platform operators.
Turkey
10 Sep 2019
4
Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Yönetmelik ile aynı zamanda, kapsamda tutulan medya hizmet sağlayıcıları ve platform işletmecilerinin RTÜK'e karşı yükümlükleri ve RTÜK'ün denetim yetkileri de detaylı olarak düzenlenmektedir.
Turkey
10 Sep 2019
5
Turkey Extends Certain Periods Specified Under Renewable Energy Legislation
Turkey has extended the periods set forth for the connection agreements in unlicensed electricity investments, renewable energy source areas, and the Renewable Energy Resources Support Mechanism ...
Turkey
8 Sep 2019
6
Yenilenebilir Enerji Mevzuatı Kapsamında Öngörülen Bazı Süreler Uzatıldı
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, lisanssız elektrik üretim yatırımlarında bağlantı anlaşmasına, yenilenebilir enerji kaynak alanlarına ve YEKDEM ...
Turkey
8 Sep 2019
7
Electronic Application Requirement For Energy Markets Pre-License And Licenses Has Been Introduced
EMRA Application System will be accessed through an e-government password, an electronic signature or a mobile signature.
Turkey
23 Aug 2019
8
Enerji Piyasasında Önlisans ve Lisans Başvurularında Elektronik Başvuru Usulü Yürürlüğe Girdi
EPDK Başvuru Sistemine Erişim, e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza ile sağlanacaktır.
Turkey
23 Aug 2019
9
The Presidency Of The Republic Of Turkey Issued A Notice On Information And Communication Security Measures
The Presidential Circular numbered 2019/2 on Information and Communication Security Measures (the "Circular") was published in Official Gazette number 30823 on 6 July 2019.
Turkey
15 Aug 2019
10
Cumhurbaşkanlığı, Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirlerine İlişkin Genelge Yayımladı
Cumhurbaşkanlığı tarafından Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirlerine ilişkin 2019/2 sayılı genelge 6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Genelge ile güvenlik risklerinin azaltılması ...
Turkey
15 Aug 2019
11
Turkey Adopts New Regulation On Unlicensed Electricity Production In The Electricity Market
The procedures and principles applicable to real and legal persons, who may produce unlicensed electricity are updated.
Turkey
26 Jun 2019
12
Lisanssız Elektrik Üretimine Dair Usul ve Esaslar Güncellendi
Lisanssız elektrik üretebilecek gerçek ve tüzel kişilerin tâbi olacakları usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.
Turkey
26 Jun 2019
13
Turkey Made Amendments On The Mining Law
Turkey introduced certain amendments to the Mining Law Number 3213, including revision of administrative fines, increase of licence fees, overlap provisions and provisions concerning right to develop proven reserves ...
Turkey
17 Jun 2019
14
Maden Kanunu'nda Birtakım Değişiklikler Yapıldı
3213 sayılı Maden Kanunu'nda idari para cezalarının değiştirilmesi, lisans bedellerinin artırılması, çakışan alanlara dair düzenlemeler ve görünür rezerv hakkı ile bu hakkın tesciline dair düzenlemeler başta olmak üzere, birtakım değişiklikler yapıldı.
Turkey
17 Jun 2019
15
Turkey Updates The Data Protection Legislation And Publishes A Guide On Preparing Data Processing Inventory
In 28 April 2019, Turkish Data Protection Authority ("Authority") has amended:
Turkey
12 Jun 2019
16
Kişisel Verileri Koruma Mevzuatında Yapılan Güncel Değişiklikler
Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum"), 28 Nisan 2019 tarihinde
Turkey
12 Jun 2019
17
Turkey's Personal Data Protection Board Has Published The Summaries Of Its Recent Decisions
The request on legal person's data should not be evaluated under the DP Law.
Turkey
7 May 2019
18
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Güncel Kararlarının Özetlerini Yayımladı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu 3 Nisan 2019 tarihinde yayımladığı karar özetleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki çeşitli konulara açıklık getirdi.
Turkey
7 May 2019
19
Turkey Introduces Regulations On Service Providers' Liabilities In E-Commerce And The Transactions Through The Public Electronic Platform
Turkey has introduced regulations on service providers' liabilities in e-commerce, as well as transactions to be conducted through the public electronic platform.
Turkey
2 Apr 2019
20
Personal Data Protection Board Clarified The Time Periods To Apply To The Board
Personal Data Protection Board has clarified the periods for filing complaints to the Board and applying to data controllers stipulated under Articles 13 and 14 of the Protection of Personal Data Code, ...
Turkey
15 Mar 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next