Search
Searching Content by E. Benan Arseven from Moroglu Arseven ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Turkish Competition Board Decided To Conduct An Investigation Against Turkish Pharmacists' Association
Turkish Competition Board Decided to Conduct an Investigation Against Turkish Pharmacists' Association
Turkey
4 Oct 2019
2
Rekabet Kurulu, Türk Eczacıları Birliği Hakkında Soruşturma Açılmasına Karar Verdi
Rekabet Kurulu, Türk Eczacıları Birliği Hakkında Soruşturma Açılmasına Karar Verdi.
Turkey
4 Oct 2019
3
The Registration Period For The Data Controller Registry System İs Extended To 31 December 2019
Turkey's Personal Data Protection Authority ("Authority") has extended the deadline for registration with the Data Controller Registry System ("VERBİS") to 31 December 2019, for certain data controllers.
Turkey
27 Sep 2019
4
Veri Sorumluları Sicili'ne Kayıt Süresi 31 Aralık 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") belirli veri sorumluları açısından Veri Sorumluları Sicili'ne ("VERBİS") kayıt yükümlülüğünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.
Turkey
27 Sep 2019
5
Turkish Competition Board Decided To Conduct An Investigation Against Hepsiburada.com
Turkish Competition Board Decided to Conduct an Investigation Against Hepsiburada.
Turkey
19 Sep 2019
6
Rekabet Kurulu Hepsiburada.com Hakkında Soruşturma Açılmasına Karar Verdi
Rekabet Kurulu Hepsiburada.com Hakkında Soruşturma Açılmasına Karar Verdi.
Turkey
19 Sep 2019
7
Turkey Extends Certain Periods Specified Under Renewable Energy Legislation
Turkey has extended the periods set forth for the connection agreements in unlicensed electricity investments, renewable energy source areas, and the Renewable Energy Resources Support Mechanism ...
Turkey
8 Sep 2019
8
Yenilenebilir Enerji Mevzuatı Kapsamında Öngörülen Bazı Süreler Uzatıldı
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, lisanssız elektrik üretim yatırımlarında bağlantı anlaşmasına, yenilenebilir enerji kaynak alanlarına ve YEKDEM ...
Turkey
8 Sep 2019
9
Electronic Application Requirement For Energy Markets Pre-License And Licenses Has Been Introduced
EMRA Application System will be accessed through an e-government password, an electronic signature or a mobile signature.
Turkey
23 Aug 2019
10
Enerji Piyasasında Önlisans ve Lisans Başvurularında Elektronik Başvuru Usulü Yürürlüğe Girdi
EPDK Başvuru Sistemine Erişim, e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza ile sağlanacaktır.
Turkey
23 Aug 2019
11
Turkey Announces Procedures And Principles Regarding The Zero Waste Management System
The Regulation on Zero Waste in relation to procedures and principles regarding the establishment of the zero waste management system and the issuing of the zero waste certificate was published in Official Gazette ...
Turkey
15 Aug 2019
12
Sıfır Atık Yönetim Sistemine ilişkin Usul ve Esaslar Belirlendi
Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve sıfır atık belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Sıfır Atık Yönetmeliği, 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete' de yayımlandı.
Turkey
15 Aug 2019
13
Turkey Re-Determines Default Interest Rate For Public Receivables As 2,5%
The rate of the respective default interest, which was 2%, was re-determined as 2,5%, is effective from 1 July 2019.
Turkey
26 Jul 2019
14
Amme Alacakları için Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2,5 Olarak Yeniden Belirlendi
Amme Alacakları için Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2,5 Olarak Yeniden Belirlendi.
Turkey
26 Jul 2019
15
Turkey's Council Of State Rules On Collection Of Uncollectible Tax Debts Of Limited Companies From Their Legal Representatives And Shareholders
Therefore, execution proceedings can be commenced against the shareholders of limited companies, in these cases.
Turkey
24 Jul 2019
16
Danıştay, Limited Şirketlerin Tahsil Edilemeyen Vergi Borçlarının Kanuni Temsilciden ve Ortaklardan Tahsiline İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı Verdi
Danıştay, Limited Şirketlerin Tahsil Edilemeyen Vergi Borçlarının Kanuni Temsilciden ve Ortaklardan Tahsiline İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı Verdi.
Turkey
24 Jul 2019
17
Secure Mobile Payment And Electronic Document Management System Will Enter Into Force On 1 September 2019
Secure Mobile Payment and Electronic Document Management System ("System") will enter into force on 1 September 2019.
Turkey
26 Jun 2019
18
Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi 1 Eylül 2019 İtibariyle Uygulamaya Giriyor
1 Eylül 2019 tarihi itibariyle uygulamaya girecek olan Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi fiziki/sanal kartlar ya da ödeme gerçekleştirilmesine yarayan fiziki niteliği bulunmayan yazılımsal uygulamalar kullanılarak,
Turkey
26 Jun 2019
19
Turkey Adopts New Regulation On Unlicensed Electricity Production In The Electricity Market
The procedures and principles applicable to real and legal persons, who may produce unlicensed electricity are updated.
Turkey
26 Jun 2019
20
Lisanssız Elektrik Üretimine Dair Usul ve Esaslar Güncellendi
Lisanssız elektrik üretebilecek gerçek ve tüzel kişilerin tâbi olacakları usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.
Turkey
26 Jun 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next