Search
Searching Content by Moroglu Arseven ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Turkey Announces Procedures And Principles Regarding The Zero Waste Management System
The Regulation on Zero Waste in relation to procedures and principles regarding the establishment of the zero waste management system and the issuing of the zero waste certificate was published in Official Gazette ...
Turkey
15 Aug 2019
2
Sıfır Atık Yönetim Sistemine ilişkin Usul ve Esaslar Belirlendi
Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve sıfır atık belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Sıfır Atık Yönetmeliği, 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete' de yayımlandı.
Turkey
15 Aug 2019
3
The Presidency Of The Republic Of Turkey Issued A Notice On Information And Communication Security Measures
The Presidential Circular numbered 2019/2 on Information and Communication Security Measures (the "Circular") was published in Official Gazette number 30823 on 6 July 2019.
Turkey
15 Aug 2019
4
Cumhurbaşkanlığı, Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirlerine İlişkin Genelge Yayımladı
Cumhurbaşkanlığı tarafından Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirlerine ilişkin 2019/2 sayılı genelge 6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Genelge ile güvenlik risklerinin azaltılması ...
Turkey
15 Aug 2019
5
Brazil Joins International Trademark System
The World Intellectual Property Organization has announced that it has received Brazil's accession document to the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.
Brazil
7 Aug 2019
6
Brezilya Uluslararası Marka Sistemine Katıldı
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından yayımlanan duyuruya göre Brezilya, Markaların Uluslararası Tescili Hakkındaki Madrid Sözleşmesi'ne İlişkin Protokol'e katılma belgelerini WIPO'ya gönderdi ...
Brazil
7 Aug 2019
7
Turkey Amends The Regulation On The Application Of Industrial Property Law And Regulation On The Application Of Integrated Circuit Topography
With the Regulation regarding Amendment of the Regulation regarding Application of Industrial Property Law published in the Official Gazette dated 8 July 2019 and numbered 30825; in the case of
Turkey
7 Aug 2019
8
Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik'te Değişiklik Yapıldı
8 Temmuz 2019 tarih ve 30825 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
Turkey
7 Aug 2019
9
Turkey Amends The Regulation On Methods And Procedures For Manufacturing, Labelling And Control Of Tobacco Products
As stated in our previous article, Turkey introduced new plain packaging rules for tobacco with the Regulation on Methods and Procedures for Manufacturing, Labelling and Control of Tobacco Products ...
Turkey
29 Jul 2019
10
Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Daha önce duyurduğumuz üzere, tütün mamullerinin tek tip paketlenmesine ilişkin düzenlemeler getiren Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ...
Turkey
29 Jul 2019
11
Turkish Constitutional Court: Dismissal Of An Objection For Being Time-Barred Without Considering The Notification's Receipt Date Violates The Right Of Access To The Court
Turkish Constitutional Court decided that dismissal of an applicant's objection to the consumer arbitration committee's decision as being time-barred, without considering the receipt date of the notice, violates the right of access ...
Turkey
29 Jul 2019
12
Anayasa Mahkemesi: Tebligatın Teslim Alındığı Tarih Esas Alınmadan Süre Aşımı Kararı Verilmesi Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Eder
Anayasa Mahkemesi, başvurucu tarafından tüketici hakem heyeti kararına karşı yapılan itirazın tebligatın teslim alındığı tarih esas alınmadan süre yönünden reddedilmesinin, Anayasa'nın 36. maddesinde ...
Turkey
29 Jul 2019
13
EU General Court Decided On Invalidation Of Adidas' Three Parallel Stripes Trademark Due To Lack Of Distinctiveness
Adidas' three parallel and vertical black stripes trademark was registered in 2014 for "clothing, footwear, headgear" before the EUIPO.
European Union
26 Jul 2019
14
Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Adidas'ın Üç Paralel Çizgi Markasının Ayırt Edici Olmadığından Bahisle İptaline Karar Verdi
EUIPO, hükümsüzlük talebini kabul ederek markanın ayırt edici niteliği haiz olmaması nedeniyle en başından tescil edilmemesi gerektiğini kabul etmiştir.
European Union
26 Jul 2019
15
Turkey Re-Determines Default Interest Rate For Public Receivables As 2,5%
The rate of the respective default interest, which was 2%, was re-determined as 2,5%, is effective from 1 July 2019.
Turkey
26 Jul 2019
16
Amme Alacakları için Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2,5 Olarak Yeniden Belirlendi
Amme Alacakları için Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2,5 Olarak Yeniden Belirlendi.
Turkey
26 Jul 2019
18
Anayasa Mahkemesi: Zamanaşımına Uğramış Kâr Payı Alacağının Devlete İntikalini Öngören Kanun Hükümleri Anayasa'ya Aykırıdır
Anayasa Mahkemesi: Zamanaşımına Uğramış Kâr Payı Alacağının Devlete İntikalini Öngören Kanun Hükümleri Anayasa'ya Aykırıdır
Turkey
24 Jul 2019
19
Turkey's Council Of State Rules On Collection Of Uncollectible Tax Debts Of Limited Companies From Their Legal Representatives And Shareholders
Therefore, execution proceedings can be commenced against the shareholders of limited companies, in these cases.
Turkey
24 Jul 2019
20
Danıştay, Limited Şirketlerin Tahsil Edilemeyen Vergi Borçlarının Kanuni Temsilciden ve Ortaklardan Tahsiline İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı Verdi
Danıştay, Limited Şirketlerin Tahsil Edilemeyen Vergi Borçlarının Kanuni Temsilciden ve Ortaklardan Tahsiline İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı Verdi.
Turkey
24 Jul 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next