Search
Searching Content by ADMD ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Türk Lirasinin Değerinin Korunmasina İlişkin 32 Sayili Kararda Değişiklik Ve Türkiye'de Döviz Kullanilmasi Yasaklanan Sözleşmeler
1989 yılında ilk kez kabul edildiğinde Türk Parasının Kıymetinin Korunmasına ilişkin 32 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, temelde başlayan yerel piyasada yabancı para birimlerinin kullanılmasına izin veren serbest piyasa hareketinin bir parçası olarak kabul edildi.
Turkey
11 Apr 2019
2
Amendments On Decree No. 32 On Protection Of The Value Of Turkish Lira And Bans On Using Foreign Currencies In Contracts In Turkey
When initially adopted at 1989, the Decree No.32 on the Protection of the Value of Turkish Lira was regarded as part of a liberalization of markets movement allowing use of foreign currencies within the local market ...
Turkey
11 Apr 2019
3
Anonim Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu
13168 sayılı ve 7 Nisan 1969 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun ("1136 sayılı Kanun") 1. maddesinde, Avukatlık "kamu hizmeti ve serbest...
Turkey
14 Mar 2018
4
Obligation To Employ Or Contract A Lawyer On Continuous Basis For Joint Stock Companies In Turkey
Pursuant to Article 1 of the Attorneyship Law No. 1136 ("Law No. 1136") published at the Official Gazette with No. 13168, dated April 7, 1969, attorneyship is defined as "public and professional service ", ...
Turkey
14 Mar 2018
5
Türkiye'de Olağanüstü Hal Uygulamasının Hapis Cezalarının İnfazı Üzerine Etkileri
Olağanüstü hal kapsamında 17.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 22.02.2017 tarihinde yayınlanan 29987 ve 29824 Sayılı Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde ...
Turkey
7 Dec 2017
6
Effects Of State Of Emergency Law In Turkey On Prison Sentences Under Criminal Execution Laws
With the Statutory Decree No.671 dated August 17, 2016 and the recent changes with Regulations No.29987 and No.29824 on Regulation Regarding an Amendment on Placement to Open Punishment Execution Facilities ...
Turkey
7 Dec 2017
7
Türk İş Hukukunda İş Sözleşmesinin Çalışan Tarafından Haklı Nedenle Feshi
Çalışanlar, iş/hizmet sözleşmelerini belirli veya belirsiz süreli olması fark etmeksizin 4857 sayılı İş Kanunu madde 24'de belirtilen koşullardan birinin gerçekleşmesi halinde, iş/hizmet sözleşmelerinin...
Turkey
1 Nov 2017
8
Rightful Termination Of Employment Contracts By Employees In Turkish Labor Law
The employees are entitled to terminate their employment contracts, whether the contract is for a definite or indefinite period, before it's expiry or without having to observe specified notice periods...
Turkey
1 Nov 2017
9
Türk İş Hukukunda Çalişan Ve İşveren Arasindaki Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sistemi
Kanun ile sistemimize getirilmiş olan en önemli ve dikkat çekici değişiklik arabuluculuğun dava şartı olarak düzenlenmesidir.
Turkey
31 Oct 2017
10
Mandatory Mediation System In Turkish Employment Disputes Between Employers And Employees
The most important and remarkable change brought to our system by law is the regulation of mediation as a matter of trial.
Turkey
31 Oct 2017
11
Hukuk Ve Ceza Yargılamasında Temyiz Süreleri Hakkında Yapılan Değişiklikler
Bölge Adliye Mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde işlevsel hale gelmeleri ile adli yargı teşkilatı içinde yer alan hukuk ve ceza mahkemelerindeki iki (2)...
Turkey
20 Oct 2017
12
Amendments Of Period Of Appeals Of Turkish Court Decision In Civil And Criminal Justice Systems
Regional Courts of Appeals started to operate as from July 20, 2016 and the Turkish Legal System adopted one more instance to its two (2) instance system...
Turkey
20 Oct 2017
13
Hukuk Ve Ceza Yargilamasinda Temyiz Süreleri Hakkinda Yapilan Değişiklikler
İşbu yeni yargı sisteminde Bölge Adliye Mahkemeleri ikinci derece yargı sistemi olarak görev yapmakta olup, Yargıtay ise üçüncü derece yargı sistemi ait olmuştur.
Turkey
10 Oct 2017
14
Amendments Of Period Of Appeals Of Turkish Court Decision Incivil And Criminal Justice Systems
Regional Courts of Appeals started to operate as from July 20, 2016 and the Turkish Legal System adopted one more instance to its two instance system, being transformed to a three stage system.
Turkey
9 Oct 2017
15
Teslimsiz Taşınır Rehni
Bu kanun ile birlikte ticari işletmelerdeki teslimsiz taşınır rehni bakımından Türk Medeni Kanunu'ndaki taşınmaz rehnine benzer uygulamalar öngörülmüştür.
Turkey
7 Aug 2017
16
Non-Delivery Pledges Over Movables
There are some similar implementations between immovable pledges in the Turkish Civil Code and non-delivery movable pledges in commercial transactions.
Turkey
7 Aug 2017
17
Türkiye Tarafindan İkamet Amaçli Sunulan Yeni Göçmenlik Alternatifi: Turkuaz Kart
Türkiye, Amerika tarafından verilen "Yeşil Kart"a benzeyen yeni göçmenlik rejimini Turkuaz Kart ismi altında yabancılar için uygulamaya koymuştur.
Turkey
8 May 2017
18
A New Immigration Alternative For Residence Purposes Offered By Turkey: Turquise Card
Once the application is complete in accordance with the above-mentioned criterion, Turquoise Card will be initially granted provided that first three years are transition period.
Turkey
8 May 2017
19
A New Immigration Alternative For Residence Purposes Offered By Turkey: Turqouise Card
Turkey has introduced a new immigration regime for foreigners similar to ‘Green Card' issued by U.S., titled ‘Turquoise Card'.
Turkey
20 Apr 2017
20
About The Turkish Law On Protection Of Personal Data
Whereas Articles 5 and 6 of the Law restricts the processing of personal data and private personal data without the express consent of the data provider.
Turkey
23 Dec 2016
Links to Result pages
 
1 2 3 4  
>>Next