Search
Searching Content by Nilüfer Hotan ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Turkey Introduces Amendments For Price Tags
Goods that are produced in Turkey by industrial enterprises within the context of Industrial Registration Law number 6948.
Turkey
19 Sep 2019
2
Fiyat Etiketi Düzenlemelerinde Değişiklik Yapıldı
İndirimli satış fiyatının etiket, tarife ve fiyat listelerinde, satış fiyatı ile aynı büyüklükte gösterilmesine ilişkin düzenleme kaldırılmış, bunun yerine görülebilir ve okunabilir şekilde belirtilmesi gerektiği düzenlenmiştir.
Turkey
19 Sep 2019
3
Anayasa Mahkemesi: Farklı Amaç ve Hukuki Yararları Gerçekleştirmeye Yönelik Olarak Hem İdari Hem de Adli Süreç Sonunda Vergi Cezası ve Mahkûmiyet Verilmesi, Ne Bis İn İdem İlkesine Aykırı Değildir
Başvurucu hakkında ayrıca "sahte fatura kullanma ve düzenleme" nedeniyle VUK uyarınca suç duyurusunda bulunulmasının uygun olacağı yönünde vergi suçu raporu tanzim edilmiştir.
Turkey
28 Aug 2019
4
Turkish Constitutional Court: Imposing Tax Penalty And Conviction At The End Of The Administrative And Judicial Processes To Realize Different Aims And Legal Benefits Does Not Violate Ne Bis In Idem Principle
On 9 June 2014 Chief Public Prosecutor's Office filed the indictment with the request of the applicant to be punished successively for violating the TPL.
Turkey
28 Aug 2019
5
Turkish Constitutional Court Ruled On The Liability Of Non-Executive Board Member For The Company's Unpaid Social Security Premium Debts
Accordingly, the court decided that there is no violation of the right of property as secured under article 35 of the Turkish Constitution.
Turkey
23 Aug 2019
6
Anayasa Mahkemesi: Yönetim Kurulu Üyesinin Temsil Yetkisinin Olmaması, Şirketin Sosyal Güvenlik Prim Borçlarından Sorumluluğunu Kaldırmaz
Başvurucu, bu kez, verilen kararın mülkiyet hakkını ihlal ettiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur.
Turkey
23 Aug 2019
7
Turkey Introduces Tax Incentives For Local Production Of Electric Motor Vehicles
As per article 19 of the Law Number 7186 Amending Income Tax Law and Certain Other Laws, the provisional article 12 has been incorporated into the Corporate Tax Law numbered 5520.
Turkey
20 Aug 2019
8
Yerli Elektrik Motorlu Taşıt Üretimine Vergisel Teşvik Düzenlemeleri Getirildi
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("Torba Kanun") madde 19 ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na geçici madde 12 ("Geçici Madde 12") eklendi.
Turkey
20 Aug 2019
9
Turkish Constitutional Court: Strict Interpretation Of The Procedural Rules For Term Of Litigation Breaches The Right Of Access To A Court
Turkish Constitutional Court ("Constitutional Court") recently ruled on a case in which the administrative court rejected the applicant's claims against an Environmental Impact Assessment decision
Turkey
26 Jun 2019
10
Anayasa Mahkemesi: İdare Mahkemesinin Dava Açma Süresini Hesaplarken Usul Kurallarını Katı Şekilde Yorumlaması, Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Eder
Anayasa Mahkemesi ("AYM"), 25 Aralık 2018 karar tarihli ve 2014/14359 başvuru sayılı kararı ("Karar") ile, başvurucuların çevresel etki değerlendirmesi ("ÇED") kararına itiraz için açtıkları davada
Turkey
26 Jun 2019
11
Turkish Constitutional Court Ruled On Violation Of Right To Access To Court
The applicant filed a re-employment lawsuit against the employers claiming the termination was not based on just cause.
Turkey
4 Apr 2019
12
Turkey Launches E-Apostille System
The national post and telegraph directorate of Turkey, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ("PTT"), has launched the e-Apostille system as of 1 January 2019.
Turkey
5 Feb 2019
13
Turkish Constitutional Court: Administrative Fine Imposed For Failing To Make Material Events Disclosure Does Not Violate Property Rights
Turkey's Constitutional Court recently ruled that an excessive personal burden had not been placed on a property owner where the administrative fine imposed by the administration on account of applicant's personal fault ...
Turkey
24 Jan 2019
14
Turkey Amends The Rules Allowing Central Bank To Monitor Transactions Which Impact Foreign Exchange Positions
Turkey has amended rules for the Central Bank to collect information and documents from firms, allowing it to monitor transactions which affect an entity's foreign exchange position.
Turkey
11 Oct 2018
15
Turkey Introduces Principles And Procedures For Capital Loss And Financial Distress
It applies to joint stock companies, limited liability companies and commandite companies with equity shares.
Turkey
21 Sep 2018
16
A Complete Guide To The Rules Of The Istanbul Arbitration Centre
The General Assembly of the Istanbul Arbitration Centre ("ISTAC") unanimously approved the ISTAC Arbitration Rules ("Rules") on 26 October 2015.
Turkey
18 Feb 2016
17
COMPARISON TABLE: ICC, LCIA, ISTAC ARBITRATION RULES
The table below compares the arbitration rules from: – International Chamber of Commerce – Paris; London Court on International Arbitration; Istanbul Arbitration Centre
Turkey
16 Feb 2016
18
United Kingdom Court Rules On Recognizing And Enforcing Turkish Judgments
A recent case in the United Kingdom established a precedent for recognizing and enforcing foreign judgments, particular Turkish ones.
Turkey
18 Sep 2015
Links to Result pages
 
1