Search
Searching Content from Turkey ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Date
1
Konkordato Kapsamında Alacaklılar Kurulu
Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan ve alacaklılar kuruluna ilişkin usul ve esasları belirleyen Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik'in 10.
Turkey
17 Aug 2018
2
Press Release Of BRSA Regarding The Restriction On Swap And Other Similar Transactions
On 13.08.2018, the BRSA has announced that a restriction has introduced on the Swap and other similar transactions conducted between the banks operated in Turkey and their foreign counterparties.
Turkey
17 Aug 2018
3
İş Hukukunda Toplu İşçi Çikarma Ve Uygulanacak Fesih Usulü
İşverenler başta ekonomik olmak üzere teknolojik, yapısal veya benzeri işletmesel kararlar gereği birden fazla işçinin iş sözleşmesini aynı anda feshetme ihtiyacı duyabilirler.
Turkey
17 Aug 2018
4
Electronıc Notıfıcatıon Oblıgatıon
The Law Amending the Enforcement and Bankruptcy Law and Other Laws which amends the article of Notification Law related to electronic notification, published in the Official Gazette dated on 15.03.2018.
Turkey
17 Aug 2018
5
New Presidential Government System Brings Changes to Patent and Trademark Office's Legal Framework
Most of the articles of Law No 5,000 on the Establishment and Functions of the Turkish Patent and Trademark Office were revoked by Decree-Law No 703, which was published in the Official Gazette (No 30473 3rd bis) on 9 July 2018 within the framework of the adaptation to the new presidential government system.
Turkey
17 Aug 2018
6
The Banking Regulation And Supervision Agency Publishes The Regulation On Restructuring Of Debts Owed To Financial Sectors
Within the framework of the Regulation on Restructuring of Debts Owed to Financial Sectors numbered 30510 published in the Official Gazette dated 15 August 2018 by the Banking Regulation and Supervision Agency, ...
Turkey
16 Aug 2018
7
Alt İşverenlik İlişkisinde Muvazaa Sorunu
Bu durumda da işverenlerin asıl işin farklı bir uzmanlık gerektiren bir kısmını alt işverenlik ilişkisi ile farklı bir işverene vermeyi tercih ettiği görülmektedir.
Turkey
16 Aug 2018
8
An Overview of Turkish Data Protection Rules from Criminal Law Perspective
When the Turkish Data Protection Act entered in force back in 2016, it provided a two-year period for data controllers to bring their data protection policies in conformity with the new law.
Turkey
16 Aug 2018
9
Döviz Kurunun Sözleşmelere Etkisi
Dünyada yaşanan önemli siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle son dönemde döviz kurlarında ani ve sert değişimler yaşanmaktadır.
Turkey
15 Aug 2018
10
Foreign Investor's Guide To Opening A Branch In Turkey
Aside from establishing a company or a liaison office in Turkey; foreign companies also have the option to establish branches (şube) in Turkey.
Turkey
15 Aug 2018
11
Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı
Türk Ticaret Kanunu, 438. maddesi ile her pay sahibine, pay sahipliği haklarını kullanabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların...
Turkey
15 Aug 2018
12
Rekabetin Uyumlu Eylemler Yoluyla İhlali
Rekabet kavramı, piyasa ekonomisi sisteminin temeli olarak ifade edilmekte olup, sistemin etkin bir şekilde işlemesi ancak piyasalarda rekabet ortamının yaratılması ve bunun korunması...
Turkey
15 Aug 2018
13
Gerçek Ve Tüzel Kişi Tacirlerin Envanter Defteri Tutma Yükümlülüğü
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca her gerçek ve tüzel kişi tacir, ticari defterlerden biri olan envanter defterini tutmakla yükümlüdür
Turkey
15 Aug 2018
14
Registration No Longer Constitutes Legitimate Use Defence in Turkey
Turkey has welcomed the new Intellectual Property Code (the IP Code) numbered 6769. This came force on January 10 2017.
Turkey
15 Aug 2018
15
Local Trademark Applications Versus International Registrations: Unsettled Practice In Turkey Suggests Local Applications Are Wiser In Short Term
International intellectual property right-holders generally prefer to deal with Turkish trademark rights via an International Registration Application, rather than filing a local trademark application in Turkey.
Turkey
15 Aug 2018
16
Ön Ödemeli Konut Satiş Sözleşmesinde Nelere Dikkat Edilmeli?
Günümüzde, birçok tüketicinin ihtiyacını karşılayan ve satıcılar bakımından ciddi bir sermaye kaynağı oluşturan ön ödemeli satış sözleşmesi, niteliği itibariyle, tüketici bakımından birtakım...
Turkey
14 Aug 2018
17
Severance Payment And It's Calculation In Turkish Law (Video)
We prepared this video to explain what is severance payment, how can you calculate it and what are the certain items in this calculation in Turkish Law.
Turkey
14 Aug 2018
18
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Rekabeti Bozucu Faaliyetler
Kanun yapıcıların piyasadaki rekabetin sağlıklı olarak işlemesini temini için çıkardıkları düzenlemeler piyasanın olağan seyrine müdahale niteliği taşımamakta aksine bunun teminine hizmet etmektedir.
Turkey
14 Aug 2018
19
Increase in Euro Exchange Rate Set for Pharmaceuticals (Life Sciences Newsletter: June 2018)
The Euro exchange rate set for the pricing of medicines is to increase by 2.5% for some products due to the introduction of a new article in the Council of Ministers' Pricing Decree.
Turkey
14 Aug 2018
20
Anonim Şirketlerde Azlik Paylarina Taninan Haklar
Anonim ortaklıklarda "Azlık Hakları" çoğunluğun iradesine karşı korunmak istenen "Azlığın" kimi yöntemlerle güçlendirilmesi ve haklarını koruyabilmesinin temin altına alınabilmesi için düzenlenmektedir.
Turkey
13 Aug 2018
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next