Hoewel het nieuwe procesrecht de mogelijkheid gaat bieden om procedures te laten aanvangen met een eenvoudige bezorging van de procesinleiding ...