След по-малко от една година, на 25 май 2018 г., официално започва да действа влезлият в сила