With Daan Beenders
Het Amerikaanse bedrijf Morning Star International Corporation (MSI) diende een verzoek in om conservatoir derdenbeslag te mogen leggen ten laste van de republiek Gabon.