Mondaq All Regions - Turkey: Employment and HR
MGC Legal
Bu kanuna tabi gazetecilerin yasal hakları, 4857 Sayılı Kanun'a göre farklılıklar göstermektedir.
Moroğlu Arseven
The Court also explained that the mediation process aims to settle disputes definitively and permanently in a shorter time and cost effective way.
MGC Legal
Ecrimisil kelime olarak "bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri" anlamına gelmektedir.
Nazali
5510 Sayılı Kanun, 193 Sayılı Kanun, Hizmet Erbabı, Genel Yazı, Prime Esas Kazanç, Kreş ve Gündüz Bakımevi Hizmeti.
Nazali
Kısmi Çalışma, Prim Ödeme Gün Sayısı, Eksik Gün Bildirimi.
Nazali
Korkutma, Türk Borçlar Kanunu'nun 37. ve 38. maddeleri uyarınca tespit edilebilecektir.
Nazali
İşverenin işçiye karşı temel borçlarından biri, ücret ödeme borcudur. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, işçinin iş görme borcunun karşılığında işverenin de ücret ödemesi gerekmektedir.
Nazali
İşçi ve işveren arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ücret konusu önemli bir yer kapsamaktadır.
Nazali
Ekonomik kriz veya zorlayıcı nedenlerle çalışma hayatı ile üretim ve faaliyetler sekteye uğrayabilmekte ve bu bağlamda, rekabet ortamında ayakta kalmak isteyen işverenler ile işlerini kaybetmek istemeyen ...
Nazali
İş Sözleşmesinin Devri, İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri, İş İlişkilerinin Geçmesi, İşçinin Devre İtiraz Hakkı, İşverenin Haksız Feshi.
Nazali
Arabuluculuk, işçi işveren arasındaki uyuşmazlıkların anlaşmaya varılamadığında, tarafların bir araya getirilip iletişim sürecinin yürütülmesine, anlaşmaya varılmasına vesile olan uzmanlık eğitimi almış tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi tarafından yönetilen çözüm yöntemidir.
Nazali
Toplu İş Sözleşmesi, Doğrudan Etki, Emredici Etki, Toplu İş Hukuku.
Nazali
Gönüllülüğün genel olarak kabul edilen bir tanımının olmaması, iş sözleşmesi ile çalışan kişiler ile yapılacak kıyaslamalarda ayrı bir güçlük oluşturmaktadır.
Nazali
Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("7146 Sayılı Kanun") ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ...
Nazali
Toplu İş Sözleşmesi, İşveren, İşçi, Beyaz Yaka- Mavi Yaka, Tüketici Fiyat Endeksi, Üretici Fiyat Endeksi, Enflasyon, Asgari Ücret.
Nazali
KVKK uyarınca kişisel veri, kişiye ilişkin belirli ya da belirlenebilir nitelikteki her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır.
Erdem & Erdem Law
Turkish Labor Law is a branch of law, the general framework of which is drawn through Labor Law numbered 4857 ("Labor Law") and the related regulations, which subtleties are embedded in Supreme Court practice.
Ozbek Attorney Partnership
Collective dismissal is regulated under Article 29 of the Labor Code.
MGC Legal
Ancak uygulamada kağıt üzerinde benimsenen bu tedbirlerin fiiliyatta çeşitli nedenlerle ne yazık ki gerçekleştirilmediğini de görüyoruz.
Gün + Partners
Where mediation is mandatory, the process must be completed within three weeks. If required, the mediator can extend this period by a maximum of one week.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
ADMD
Çalışanlar, iş/hizmet sözleşmelerini belirli veya belirsiz süreli olması fark etmeksizin 4857 sayılı İş Kanunu madde 24'de belirtilen koşullardan birinin gerçekleşmesi halinde, iş/hizmet sözleşmelerinin...
Okyay | Evren
Bu çalışmada öncelikle kıdem tazminatının Türkiye'de zaman içinde geçirdiği evreler anlatılacaktır.
Nazali
Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("7146 Sayılı Kanun") ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ...
Nazali
Toplu İş Sözleşmesi, Doğrudan Etki, Emredici Etki, Toplu İş Hukuku.
Nazali
KVKK uyarınca kişisel veri, kişiye ilişkin belirli ya da belirlenebilir nitelikteki her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır.
Nazali
Arabuluculuk, işçi işveren arasındaki uyuşmazlıkların anlaşmaya varılamadığında, tarafların bir araya getirilip iletişim sürecinin yürütülmesine, anlaşmaya varılmasına vesile olan uzmanlık eğitimi almış tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi tarafından yönetilen çözüm yöntemidir.
Ozogul Yenigun & Partners
İş sözleşmeleri sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmelerdir, bu nedenle zaman içerisinde birtakım değişiklikler yapılması gerekebilir.
Nazali
Gönüllülüğün genel olarak kabul edilen bir tanımının olmaması, iş sözleşmesi ile çalışan kişiler ile yapılacak kıyaslamalarda ayrı bir güçlük oluşturmaktadır.
Nazali
Toplu İş Sözleşmesi, İşveren, İşçi, Beyaz Yaka- Mavi Yaka, Tüketici Fiyat Endeksi, Üretici Fiyat Endeksi, Enflasyon, Asgari Ücret.
Ozogul Yenigun & Partners
Bunlardan ilki askerlik görevini bedelli olarak yapanların kıdem tazminatına hak kazanamayacağıdır.
Ozogul Yenigun & Partners
İş Hukuku bağlamında ikale; iş sözleşmesinin tarafları olan işçi ile işverenin aralarındaki iş ilişkisini, karşılıklı ve birbirlerine uygun irade beyanları ile anlaşarak sona erdiren bir sözleşmedir.
Aksan Law Firm
Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre işin işveren adına yürütülmesinde yetkili bir sigortalı çalışanın işveren vekili olarak nitelendirilebilmesi için işyerinde işçiyi işe alma veya işten çıkarma gibi görev ve yetkilerinin bulunması gerekmektedir.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter