Mondaq All Regions - Turkey: Corporate/Commercial Law
Sistem Law Firm
Share certificates are regulated in the seventh chapter of the fourth part of The Turkish Commercial Code No. 6102 ("TCC") about joint stock companies, titled as "Securities".
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Article 636 of the TCC lists the circumstances in which a limited liability company shall be terminated
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
As per Article 362 of the Turkish Commercial Code No. 6102, board members are elected for a maximum term of three (3) years.
Inanici - Tekcan Law Office
Şirketlere sermaye getirme yollarından biri de "ayni sermaye koyma" yöntemidir. Ayni sermaye nakdi değeri olan hisse senetleri olabileceği gibi, kanunda sayıldığı üzere, üstünde haciz, sınırlı bir ayni hak veya tedbir ...
Ictem Legal
Question is often asked whether a custodian may be appointed to a company by courts to replace or co-exist with the current management and if so under which circumstances.
Arikan Law Firm
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklerle birlikte, ...
Arikan Law Firm
Gelir İdaresi Başkanlığı 2011 yılında yayınladığı mük.80-1027 sayılı Özelge'si ile nevi değişikliği halinde şirket ortaklarının edinecekleri hisse senetlerinin iktisap tarihinin tespiti ve söz konusu hisse senetlerinin elden ...
Ozbek Attorney Partnership
Şubat 2017'de yayımladığımız yazımızda, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nda ("Kanun") taşınır varlık olarak tanımlanan varlıkların sınırlı sayı ilkesine göre sayılmış olduğunu belirtmiş ...
Guzeloglu Attorneys-at-law
Genel kurul kararının iptali davası azınlığın ve münferit pay sahiplerinin, çoğunluk tarafından ihlal edilmesi halinde başvurulabilecek en etkili yollardan bir tanesidir.
Ozbek Attorney Partnership
The Law on Pledge of Movable Property in Commercial Transactions (the "New Law"), as well as the related secondary legislation, have come into force on 1 January 2017.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Presidential Decree dated September 12, 2018, on the Amendment of Decree No. 32 on the Protection of the Value of the Turkish Lira ("New Decree"), introduced significant
Ozogul Yenigun & Partners
Sermayenin artırılması sonucu çıkarılacak yeni paylardan ortaklık sermayesindeki paylarıyla orantılı olarak alma hususunda hâlihazır pay sahiplerine tanınan öncelik hakkına rüçhan hakkı denir.
Gün + Partners
Over the past year, several Turkish laws have been amended to help improve the country's investment environment and to make it easier for investors by increasing the quality and speed of the judicial system.
Erdem & Erdem Law
The principles and procedures of issuance of shares at a premium are regulated under Turkish Commercial Code numbered 6102 ("TCC") and Capital Markets Law numbered 6362 ("CML").
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Communiqué on Real Estate Investment Funds (IH-52.3) ("Communiqué") is mainly related to the (i) incorporation, operating principles, liquidation and termination provisions of real estate investment funds, ...
Gün + Partners
Under Turkish law, contracting parties should be bound by the terms and conditions of the contract under the sanctity of contract principle.
Moroğlu Arseven
Turkey has made changes to its calculation and distribution rules for advance dividends.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Ministry of Trade (formerly known as the Ministry of Economy) ("Ministry") published the Regulation Amending the Regulation on the Implementation of the Foreign Direct Investment Law ("Regulation"), in the Official Gazette on June 1, 2018.
Moroğlu Arseven
It applies to joint stock companies, limited liability companies and commandite companies with equity shares.
Eryürekli Attorney Partnership
Regulatory burdens on minority legal entity shareholders of rating agencies have been reduced.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
Ictem Legal
Question is often asked whether a custodian may be appointed to a company by courts to replace or co-exist with the current management and if so under which circumstances.
Arikan Law Firm
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklerle birlikte, ...
Arikan Law Firm
Gelir İdaresi Başkanlığı 2011 yılında yayınladığı mük.80-1027 sayılı Özelge'si ile nevi değişikliği halinde şirket ortaklarının edinecekleri hisse senetlerinin iktisap tarihinin tespiti ve söz konusu hisse senetlerinin elden ...
Guzeloglu Attorneys-at-law
Genel kurul kararının iptali davası azınlığın ve münferit pay sahiplerinin, çoğunluk tarafından ihlal edilmesi halinde başvurulabilecek en etkili yollardan bir tanesidir.
Ozbek Attorney Partnership
Şubat 2017'de yayımladığımız yazımızda, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nda ("Kanun") taşınır varlık olarak tanımlanan varlıkların sınırlı sayı ilkesine göre sayılmış olduğunu belirtmiş ...
MGC Legal
Alım Satım, Kira, Finansal Kiralama, Hizmet ve Eser Sözleşmelerindeki Bedeller Artık TL cinsinden belirlenecek.
Inanici - Tekcan Law Office
Şirketlere sermaye getirme yollarından biri de "ayni sermaye koyma" yöntemidir. Ayni sermaye nakdi değeri olan hisse senetleri olabileceği gibi, kanunda sayıldığı üzere, üstünde haciz, sınırlı bir ayni hak veya tedbir ...
AKTAY Legal
Decree No. 32 regarding the Protection of the Value of the Turkish Lira has been amended by the new presidential decree dated 12/08/2018 in respect of Amending to Decree No. 32 on the Protection of the Value of the Turkish Lira
Nazali
Bu çalışmamızda, TTK ile yapılan kelime farklılıkların kar dağıtımı konusu üzerinde yapmış olduğu etkiyi, doktrinde yer alan farklı görüşler uyarınca inceliyor olacağız.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Principle of adaptation of the contracts constitutes an exception to the general principle of contract law, pacta sunt servanda i.e. (promises must be kept).
Ictem Legal
This short paper sums up a list of questions and answers that an investor is likely to be interested to know before investing in Turkey.
ADMD
13168 sayılı ve 7 Nisan 1969 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun ("1136 sayılı Kanun") 1. maddesinde, Avukatlık "kamu hizmeti ve serbest...
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter