Mondaq All Regions - Turkey: Corporate/Commercial Law
Köksal & Partners
The effect of the amendment law on the TCC will lead to major changes in terms of the Turkish legal procedure.
Herdem Attorneys at Law
Young technology firms are generally in need of capital to fund their research and development projects.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
Following the attempted coup d'état on July 15, 2016, the Council of Ministers convened on July 20, 2016 and declared a state of emergency throughout the country for a 90-day period starting on Thursday, July 21, 2016 at 1am, ...
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
These changes should also be included in the interim activity reports.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
SPK ayrıca, KAP platformunun teknik işleyişi gereği hesap dönemi bitiminden şablonların doldurulup ilan edilmesine kadar geçecek süre içinde güncelleme yapılmayacağını duyurmuştur.
Herdem Attorneys at Law
Turkish Commercial Code dated 13.01.2011 numbered 6102 ("TCC") grants shareholders to apply to the court to dissolve the limited liability company on the grounds of just cause.
Kılınç Law & Consulting
The Turkish PE sector is well-regulated to accommodate future foreign investment.
Kılınç Law & Consulting
It also gives them the right to use trademarks and logos held by the franchisor.
Herdem Attorneys at Law
Public offering legislation in Turkey does not prescribe a different process for companies operating in the defense industry.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
The amendments made to the Law No. 4708 on Building Inspection and the Regulation on Implementation of Building Inspection to eliminate building inspection weaknesses caused by the close commercial ties ...
Nazali
Limited şirketlerde şirket payının devri anonim şirketlere kıyasen daha zor şartlara bağlanmıştır.
Göksu | Aydın Attorneys at law
Demuraj zamanaşımı ve teslim edilemeyen yük ile ilgili demurajın taşıtandan tahsili hakkında bir uyuşmazlıkta, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13.
Nazali
The acquisition and pledge ban stipulated by the Old Turkish Commercial Code No. 6792 has been turned into a limited freedom under the New Turkish Commercial Code ("TCC") No. 6102.
Nazali
The main point for family companies is to provide the development and change in harmony with family members and to ensure the sustainability of company.
Nazali
Companies increase their capitals as a cash or in-kind capital increase.
Ictem Legal
Franchise was defined by the abrogated Communique on 1998/7 as a trade system consisting of intellectual property rights as trademarks, commercial names, business marks, utility models, designs, know-how and patents ...
Nazali
Anonim Şirket, Toplantıya Çağrı Usulü, Genel Kurul Toplantı Gündemi, Gündemin Gereği Gibi İlan Edilmemesi, Usulsüz Çağrı, İptal Davası, Etki Kuralı.
Nazali
Aile şirketleri, günümüzün gelişen ve değişen koşullarında geçmiş ile bugün arasında bağ kuran ortaklık yapılarıdır.
Nazali
Birleşme ve Devralma, Rekabet Hukuku, Yoğunlaşma, Kontrol, Rekabet Kurulu.
Nazali
Anonim Şirketler, Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmeleri, Kendi Payını İktisabın Vergisel Sonuçları.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
ACTECON
Mergers and Acquisitions Overview Report 2018 ("Report") was published at the website of the Turkish Competition Authority ("TCA") on January 9, 2019.
Nazali
In this article, we will try to answer question marks related to insurance statues of shareholders.
Moroğlu Arseven
Freedom of contract stems from the freedom of will principle in civil law.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Şirkete ortak olma iradesine şekil veren etkenlerin değişmesi veya ortadan kalkması halinde limited şirket ortağının ortaklıkta kalmaya veya benzer
Göksu | Aydın Attorneys at law
Sürastarya, yükleme ya da boşaltma limanında geminin belirlenen starya süresini aşacak şekilde fazladan bekletildiği süre olarak tanımlanır.
Gün + Partners
It is no secret that the Turkish economy has been suffering from a few problems.
Ozbek Attorney Partnership
Ticari davalar öncesinde arabuluculuğa başvurulmasına dair hükümler içeren 7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına ilişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ("Kanun") 19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ozbek Attorney Partnership
Kurucunun, şirket sözleşmesini asaleten imzalaması ve aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda ayrıca imza beyannamesi verilmez.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Mahkemeler nezdindeki dosya yükünün hafifletilmesi, paydaşların adil sonuca daha hızlı kavuşmaları ve ulaşılan sonuçtan daha çok tatmin olmaları hedefleriyle alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri,
Nazali
Dergimizin daha önceki sayılarında anonim ve limited şirketlerdeki sermaye kaybı ve borca batıklık durumunda alınması gereken önlemleri düzenleyen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 376. maddesi ve söz konusu maddenin ...
Nazali
Aile şirketleri, günümüzün gelişen ve değişen koşullarında geçmiş ile bugün arasında bağ kuran ortaklık yapılarıdır.
Nazali
Anonim Şirket, Toplantıya Çağrı Usulü, Genel Kurul Toplantı Gündemi, Gündemin Gereği Gibi İlan Edilmemesi, Usulsüz Çağrı, İptal Davası, Etki Kuralı.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter