Mondaq All Regions - Turkey: Insolvency/Bankruptcy/Re-structuring
Nazali
Şüpheli Alacak, Vergi Usul Kanunu, İflas, Konkordato, Yurtdışı Alacakları, Karşılık.
Nazali
The first way to increasing the capital is "simultaneous increase-decrease.
Ozbek Attorney Partnership
Konkordato başvurusu, değişen kanun ile birlikte artık icra mahkemelerine değil, asliye ticaret mahkemelerine yapılır.
Ozbek Attorney Partnership
Son günlerin en çok konuşulan başlıklarından biri olan konkordato ve süreçlerine dair sizler için detaylı bir sunum hazırladık.
Erdem & Erdem Law
The qualifications and duties of concordat trustee are regulated in the amendments to Enforcement and Bankruptcy Law numbered 2004 ("EBL"),
Ozbek Attorney Partnership
COMMUNIQUÉ ON PROCEDURES AND PRINCIPLES ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE 376 OF THE TURKISH COMMERCIAL CODE NO. 6102 ("COMMUNIQUÉ") ENTERED INTO FORCE
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
As per Article 376/1 of the TCC and Article 6 of the Communiqué on Article 376, possible remedies are not numerus clausus.
Bezen & Partners
The Regulation on the Amendment of the Regulation regarding the Restructuring of Debt Owed to the Financial Sector has entered into force upon its publication in the Official Gazette dated 21 November 2018 ...
AKTAY Legal
The Banking Regulation and Supervision Agency ("BRSA") on 21th of November 2018 published recent amendments in relation to the Regulation on Restructuring of Debts Owed to Financial Sectors in the Official Gazette.
Ozbek Attorney Partnership
Lately, there have been significant amendments in Enforcement and Bankruptcy Law with the law numbered 7101, which relates to mainly ways for indebted companies or persons to restructure their debt relations.
Moroğlu Arseven
These circumstances frustrated creditors because their likelihood and proportion of collection were negatively affected by this relief.
Arikan Law Firm
İcra İflas Kanunu'nun 285. maddesine göre; "Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak ...
Bezen & Partners
Multiple declarations may be made until expiry of the deadline stated above.
Ozbek Attorney Partnership
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. maddesi halk arasında "teknik iflas" olarak da bilinen şirketlerin sermayenin kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin yükümlülüklerini düzenlemektedir.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
İçinden geçmekte olduğumuz zorlu ekonomik süreçte, özellikle iflas erteleme kurumunun da kaldırılması ile birlikte, iflastan kurtulmak için tek hukuki çare olan konkordato kurumu ve uygulaması son derece önem kazandı.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Geçtiğimiz günlerde şirketlerde teknik iflasın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yeni bir tebliğ yayımlandı. Tebliğ, sermayesini kaybetmiş veya borca batık durumdaki şirketlerin alması gereken tedbirleri ve izlemesi gereken yolları düzenliyor.
Guzeloglu Attorneys-at-law
İflasın ertelenmesi kurumunun ihdas amacını gerçekleştirmemesi ve hükümlerinin kötüye kullanılması nedeniyle İcra ve İflas Kanunu, alacaklılar ile borçlunun bir müzakere sonrasında anlaşmaları...
Ozbek Attorney Partnership
22 Mayıs 2018 tarihli yazımız ile iflas erteleme kurumunun kaldırılması ve İcra ve İflâs Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7101 sayılı Kanun ile konkordatoya ilişkin yapılan önemli değişikliklere değinmiştik
MGC Legal
The concordat is regulated under Articles 285-309 of the Execution and Bankruptcy Law. Concordat aims to protect both the debtors in poor financial standing, as well as their creditors.
MGC Legal
Konkordato projesinin kabulü için gerekli şartlar söz konusudur. Bu şartlardan biri de çoğunluk hususudur.
Most Popular Recent Articles
Ozbek Attorney Partnership
COMMUNIQUÉ ON PROCEDURES AND PRINCIPLES ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE 376 OF THE TURKISH COMMERCIAL CODE NO. 6102 ("COMMUNIQUÉ") ENTERED INTO FORCE
Nazali
The first way to increasing the capital is "simultaneous increase-decrease.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
As per Article 376/1 of the TCC and Article 6 of the Communiqué on Article 376, possible remedies are not numerus clausus.
Ozbek Attorney Partnership
Son günlerin en çok konuşulan başlıklarından biri olan konkordato ve süreçlerine dair sizler için detaylı bir sunum hazırladık.
Ozbek Attorney Partnership
Konkordato başvurusu, değişen kanun ile birlikte artık icra mahkemelerine değil, asliye ticaret mahkemelerine yapılır.
MGC Legal
The concordat is regulated under Articles 285-309 of the Execution and Bankruptcy Law. Concordat aims to protect both the debtors in poor financial standing, as well as their creditors.
Guzeloglu Attorneys-at-law
İflasın ertelenmesi kurumunun ihdas amacını gerçekleştirmemesi ve hükümlerinin kötüye kullanılması nedeniyle İcra ve İflas Kanunu, alacaklılar ile borçlunun bir müzakere sonrasında anlaşmaları...
Ozbek Attorney Partnership
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. maddesi halk arasında "teknik iflas" olarak da bilinen şirketlerin sermayenin kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin yükümlülüklerini düzenlemektedir.
Arikan Law Firm
İcra İflas Kanunu'nun 285. maddesine göre; "Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak ...
Ozbek Attorney Partnership
Lately, there have been significant amendments in Enforcement and Bankruptcy Law with the law numbered 7101, which relates to mainly ways for indebted companies or persons to restructure their debt relations.
MGC Legal
Konkordato projesinin kabulü için gerekli şartlar söz konusudur. Bu şartlardan biri de çoğunluk hususudur.
Erdem & Erdem Law
The qualifications and duties of concordat trustee are regulated in the amendments to Enforcement and Bankruptcy Law numbered 2004 ("EBL"),
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter